Những vấn đề doanh nghiệp cần giải quyết sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là việc tổ chức lại doanh nghiệp, điều này dẫn đến những thay đổi nhất định như về con dấu, tên doanh nghiệp, hóa đơn của doanh nghiệp…. để khách hàng biết về những việc cần giải quyết sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Chúng tôi xin cung cấp có quý khách hàng những thông tin về vấn đề này như sau:

1. Các trường hợp được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Hiện nay luật doanh nghiệp 2014 quy định có 4 hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  • Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần
  • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
  • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn
  • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

2. Khi chuyển đổi loại hình công ty sẽ làm thay đổi con dấu

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 thì nội dung con dấu của doanh nghiệp bao gồm tên công ty và mã số công ty. Vì vậy, khi thay đổi loại hình doanh nghiệp thì con dấu pháp nhân của doanh nghiệp cũng phải thay đổi. Sau khi tạo con dấu mới, công ty phải thực hiện thông báo với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở trước khi sử dụng.

Doanh nghiệp cần làm gì khi chuyển đổi doanh nghiệp

3. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp phải quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH sang Công ty cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật) thì không phải khai quyết toán thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi, doanh nghiệp chỉ khai quyết toán thuế năm theo quy định.

Các trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp còn lại thì dù kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế vẫn phải khai quyết toán thuế vì không thuộc các trường hợp không phải quyết toán thuế như quy định trên.

Doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực chuyển đổi hình thức sở hữu.

4. Chuyển đổi loại hình công ty

Chuyển đổi loại hình công ty có thể làm thay đổi thông tin trên hóa đơn nên cần lưu ý để in hóa đơn mới hoặc làm thủ tục thay đổi thông tin trên hóa đơn theo quy định.

  • Trong trường hợp doanh nghiệp còn hóa đơn và muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ thì cần phải làm các thủ tục sau:

+ Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng;

+ Gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại Thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

  • Còn trường hợp doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ và muốn chuyển sang dùng hóa đơn mới thì thực hiện như sau:

+  Hủy hóa đơn đơn chưa sử dụng;

+ Làm thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn.

➡️ Xem thêm lưu ý khi thành lập doanh nghiệp

5. Thông báo việc thay đổi với cơ quan có liên quan

Khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đương nhiên tên, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của doanh nghiệp cũng sẽ thay đổi cho nên doanh nghiệp cần thông báo đến các cơ quan liên quan về sự thay đổi này. Các cơ quan có liên quan: Thuế, Ngân hàng, bảo hiểm, hay đối tác, các cơ quan quản lý chuyên ngành…

 

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222