Thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG

Trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG trên thực tế, các thương nhân cần phải tiến hành thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG với cơ quan có thẩm quyền. Vậy thủ tục này được thực hiện như thế nào? Mời các quý khách hàng cùng tìm hiểu với Luật Hồng Minh trong bài viết dưới đây.

1. Căn cứ pháp lý

2. Điều kiện kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG 

 • Điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí gồm:

+ Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

+ Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí; hoặc có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG;

+ Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 8 Nghị định 87/2018/NĐ-CP còn phải có trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn theo quy định tại Chương IV Nghị định này.
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 87/2018/NĐ-CP phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG ngoài đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 8 Nghị định 87/2018/NĐ-CP và phải có xe bồn CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

3. Hồ sơ cần chuẩn bị

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.
 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.
 • Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LPG chỉ có chai LPG hoặc thuê chai LPG; ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 38 Nghị định 87/2018/NĐ-CP phải bổ sung các giấy tờ sau:
+ Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chai LPG còn hiệu lực;
+ Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với chai LPG.6. Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 38 Nghị định 87/2018/NĐ-CP phải bổ sung tài liệu chứng minh có đường ống vận chuyển khí hoặc hợp đồng thuê đường ống vận chuyển khí; bản sao Giấy chứng nhận kiểm định đường ống còn hiệu lực và tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán LNG ngoài các giấy tờ quy định tại khoản 2, 3 Điều Điều 38 Nghị định 87/2018/NĐ-CP phải bổ sung tài liệu chứng minh có trạm cấp LNG đáp ứng các quy định về an toàn theo quy định tại Chương IV Nghị định 87/2018/NĐ-CP hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đã được cấp Giấy chứng nhận còn hiệu lực.
 • Đối với thương nhân kinh doanh mua bán CNG ngoài giấy tờ quy định tại khoản 2, 4 Điều 38 Nghị định 87/2018/NĐ-CP phải bổ sung:
+ Tài liệu chứng minh có xe bồn CNG đã được kiểm định còn hiệu lực;
+ Tài liệu chứng minh có trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định và pháp luật có liên quan;
+ Tài liệu chứng minh có trạm nén CNG đáp ứng các quy định về an toàn; phòng cháy và chữa cháy theo quy định và pháp luật có liên quan.

4. Thủ tục thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Thương nhân cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với đầy đủ các thành phần hồ sơ như đã nêu tại mục 3.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền – Sở Công Thương.

Thương nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

Bước 3. Xử lý hồ sơ

 • Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ; cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung. 
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét; thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4. Nhận kết quả

Doanh nghiệp nhận kết quả theo giấy hẹn.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện có thời hạn hiệu lực là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào cần được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ và giải đáp, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222