Thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là một ngành nghề yêu cầu điều kiện kinh doanh tương đối nghiêm ngặt và chặt chẽ. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì doanh nghiệp khi doanh ngành nghề này cần phải có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do cơ quan có thẩm quyền cấp. Tuy nhiên, trên thực tế không phải doanh nghiệp nào cũng nắm bắt và hiểu biết các quy định của pháp luật về thủ tục xin loại giấy phép này. Nhằm hỗ trợ và cung cấp những kiến thức pháp lý hữu ích về vấn đề này, Luật Hồng Minh xin tư vấn đến các quý khách hàng thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

1. Căn cứ pháp lý

  • Luật Đầu tư năm 2020;
  • Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
  • Nghị định 47/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

2. Thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

  • Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi chung là Giấy phép kinh doanh).
  • Nội dung Giấy phép kinh doanh bao gồm:

+ Tên và địa chỉ đơn vị kinh doanh;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) bao gồm: Số, ngày, tháng, năm, cơ quan cấp;

+ Người đại diện theo pháp luật;

+ Các hình thức kinh doanh;

+ Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh.

  • Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh là Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3. Hồ sơ cần chuẩn bị

  • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp; hợp tác xã kinh doanh vận tải bao gồm:

+ Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải;

+ Bản sao hoặc bản chính Quyết định thành lập và quy định chức năng; nhiệm vụ của bộ phận quản lý; theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (áp dụng đối với doanh nghiệp; hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định; vận tải hành khách bằng xe buýt; vận tải hành khách bằng xe taxi; vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ; vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử).

  • Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với hộ kinh doanh vận tải gồm:

+ Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

4. Thủ tục thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp, hợp tác xã hộ kinh doanh vận tải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với đầy đủ các thành phần hồ sơ như đã nêu tại mục 3.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Đơn vị kinh doanh vận tải nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đến cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh – Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bước 3. Xử lý hồ sơ

  • Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung; cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ;
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định;cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ; cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo mẫu. Trường hợp không cấp Giấy phép kinh doanh thì cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do.

Bước 4. Nhận kết quả

Đơn vị kinh doanh vận tải nhận kết quả theo giấy hẹn.

Lưu ý: Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh hoặc qua đường bưu điện hoặc các hình thức phù hợp khác theo quy định. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh hoặc qua đường bưu điện, cán bộ tiếp nhận hồ sơ cập nhật thông tin của các hồ sơ đúng theo quy định vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải.

Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thực hiện xử lý hồ sơ; và cấp Giấy phép kinh doanh trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào cần được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ và giải đáp, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222