Quy trình đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định

Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định khi khai thác tuyến vận tải cố định cần phải tiến hành đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong bài viết dưới đây, Luật Hồng Minh xin tư vấn đến các quý khách hàng quy trình đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
 • Nghị định số 47/2022/NĐ-CP Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

2. Trường hợp đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định

 • Căn cứ vào danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định “biểu đồ” chạy xe theo tuyến đã công bố; doanh nghiệp; hợp tác xã có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo loại hình tuyến cố định được quyền lựa chọn giờ xuất bến; và thực hiện đăng ký khai thác tuyến tại các thời điểm chưa có đơn vị khai thác.
 • Đối với tuyến mới chưa nằm trong danh mục mạng lưới tuyến đã được cơ quan có thẩm quyền công bố:

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải xây dựng phương án; và thống nhất với bến xe hai đầu tuyến về giờ xe xuất bến gửi Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến để đăng ký khai thác tuyến theo quy định;

+ Trường hợp doanh nghiệp; hợp tác xã kinh doanh vận tải với bến xe không thống nhất được giờ xe xuất bến thì Sở Giao thông vận tải quyết định giờ xe xuất bến trên cơ sở đề xuất của đơn vị vận tải;

+ Sở Giao thông vận tải (nơi đơn vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh) cấp phù hiệu cho phương tiện; cập nhật và bổ sung vào danh mục chi tiết tuyến theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 4 của Nghị định này; và báo cáo về Bộ Giao thông vận tải; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xem xét việc cập nhật, bổ sung; và công bố danh mục mạng lưới tuyến theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3. Hồ sơ cần chuẩn bị

Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến bao gồm:

 • Đăng ký khai thác tuyến theo mẫu quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;
 • Bản sao Biên bản thống nhất giữa bến xe hai đầu tuyến với doanh nghiệp; hợp tác xã tham gia khai thác tuyến (áp dụng đối với trường hợp tuyến mới).

4. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với đầy đủ các thành phần hồ sơ đã nêu tại mục 3.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp, hợp tác xã gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký khai thác tuyến về Sở Giao thông vận tải nơi đã cấp Giấy phép kinh doanh cho đơn vị trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải (không nhận hồ sơ gửi trực tiếp đến cơ quan quản lý tuyến hoặc hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

Bước 3. Xử lý hồ sơ

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ; Sở Giao thông vận tải phải kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi; bổ sung; Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ thông báo trực tiếp trên hệ thống dịch vụ công nội dung cần sửa đổi; bổ sung đến doanh nghiệp, hợp tác xã.
 • Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo sửa đổi; bổ sung của Sở Giao thông vận tải; doanh nghiệp; hợp tác xã phải hoàn thiện và cập nhật hồ sơ lên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo; doanh nghiệp; hợp tác xã không hoàn thiện; bổ sung đủ hồ sơ thì hồ sơ được coi là không hợp lệ; Sở Giao thông vận tải tiếp tục kiểm tra hồ sơ tiếp theo theo thứ tự thời gian nộp trên hệ thống dịch vụ công;
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định; Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ ban hành Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công (bằng văn bản); và trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến gửi doanh nghiệp; hợp tác xã; Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia (đối với tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh); bến xe hai đầu tuyến để phối hợp quản lý theo mẫu quy định tại Phụ lục IV của Nghị định 10/2020/NĐ-CP.
 • Trường hợp có nhiều hồ sơ cùng đăng ký trùng tuyến và trùng giờ xuất bến; Sở Giao thông vận tải xử lý hồ sơ theo thứ tự thời gian nộp hồ sơ của doanh nghiệp; hợp tác xã trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến; đơn vị nộp trước được kiểm tra, xử lý trước.

Bước 4. Nhận kết quả

Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định nhận kết quả theo giấy hẹn.

Lưu ý: Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công có hiệu lực kể từ ngày ký; đến ngày doanh nghiệp, hợp tác xã ngừng tham gia khai thác tuyến; hoặc theo hiệu lực của quyết định đình chỉ khai thác tuyến của Sở Giao thông vận tải. Sau 60 ngày kể từ ngày có Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công; nếu doanh nghiệp; hợp tác xã không thực hiện đưa xe vào khai thác; thì Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công không còn hiệu lực.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về quy trình đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào cần được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ và giải đáp, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222