Hiện nay doanh nghiệp bắt buộc phải có kế toán trưởng không ?

Kế toán trưởng là một vị trí không thể thiếu đối với các công ty, doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, một số công ty nhỏ cho rằng vị trí kế toán trưởng là không bắt buộc, chỉ cần một người nhận vai trò kế toán là đủ. Vậy, Theo quy định định hiện nay doanh nghiệp bắt buộc phải có kế toán trưởng không? Hãy cùng Luật Hồng Minh  tìm hiểu nhé.

Doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng?

1.Căn cứ pháp lý.

 • Luật kế toán 2015
 • Nghị định 174/2016/NĐ-CP
 • Nghị định 41/2018/NĐ-CP
 • Nghị định 102/2021/NĐ-CP.

2.Kế toán trưởng là gì?

Theo khoản 1 Điều 53 Luật Kế toán năm 2015 quy định về kế toán trưởng như sau:

“Điều 53. Kế toán trưởng

 1. Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.
 2. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.
 3. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên; thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.
 4. Trường hợp đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng thì người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này và phải thực hiện trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng quy định tại Điều 55 của Luật này.”

3.Hiện nay doanh nghiệp bắt buộc phải có kế toán trưởng không ?

Căn cứ quy định tại Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định về kế toán trưởng, phụ trách kế toán:

“1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng; sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.

2.Phụ trách kế toán:

a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.

b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.”

Như vậy, doanh nghiệp phải bố trí kế toán trưởng; ngoại trừ doanh nghiệp siêu nhỏ. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa bố trí được kế toán trưởng; có thể bố trí người phụ trách kế toán trong thời gian 12 tháng; hết thời gian này thì bố trí kế toán trưởng theo quy định của Luật Kế toán.

Theo đó, doanh nghiệp mới thành lập khi đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc kê khai thông tin Kế toán trưởng. Việc cập nhật, bổ sung thông tin về Kế toán trưởng thực hiện sau khi doanh nghiệp đã có Kế toán trưởng.

4.Quyền hạn và trách nhiệm kế toán trưởng.

Trách nhiệm của kế toán trưởng

Kế toán trưởng có trách nhiệm sau đây: (Khoản 1 Điều 55 Luật kế toán 2015);

 • Thực hiện các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;
 • Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;
 • Lập báo cáo tài chính tuân thủ chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán.

Quyền hạn của kế toán trưởng

Kế toán trưởng có các quyền hạn sau đây: (Khoản 2,3 Điều 55 Luật kế toán 2015)

 • Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.
 • Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ; ngoài các quyền quy định tại khoản 2 Điều này còn có các quyền sau đây:
 • Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng; thuyên chuyển; tăng lương; khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ;
 • Yêu cầu các bộ phận liên quan trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài
 • Bảo lưu ý kiến chuyên môn bằng văn bản khi có ý kiến khác với ý kiến của
 • Báo cáo bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành quyết định thì báo cáo lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định; hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu quả của việc thi hành quyết định đó.

Kết luận

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề Hiện nay doanh nghiệp bắt buộc phải có kế toán trưởng không ?. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn; xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222