Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG

Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Khi thương nhân đáp ứng đã đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu do pháp luật quy định; thì mới được phép hoạt động kinh doanh này. Một trong những điều kiện bắt buộc mà thương nhân phải có khi kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG là có Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trong bài viết dưới đây, Luật Hồng Minh xin tư vấn đến các quý khách hàng thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG theo các quy định của pháp luật hiện hành.

1. Căn cứ pháp lý

2. Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí

 • Điều kiện đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí gồm:

+ Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

+ Có cầu cảng hoặc có hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng;

+ Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí đáp ứng các quy định về an toàn;

+ Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;

+ Có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG kinh doanh LPG chai.

 • Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh khí qua đường ống ngoài đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều 6 còn phải có trạm cấp khí đáp ứng các điều kiện về an toàn theo quy định tại Chương IV Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí.

3. Hồ sơ cần chuẩn bị

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Tài liệu chứng minh có cầu cảng hoặc hợp đồng thuê cầu cảng thuộc hệ thống cầu cảng Việt Nam được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng.
 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa.
 • Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
 • Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu kinh doanh LPG chai ngoài các giấy tờ quy định nêu trên phải bổ sung các giấy tờ sau:

+ Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định chai LPG còn hiệu lực;

+ Bản sao Giấy chứng nhận hợp quy đối với chai LPG.

 • Đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí qua đường ống ngoài các giấy tờ quy định nêu trên phải bổ sung tài liệu chứng minh có đường ống vận chuyển khí hoặc hợp đồng thuê đường ống vận chuyển khí; bản sao Giấy chứng nhận kiểm định đường ống còn hiệu lực và tài liệu chứng minh có trạm cấp khí đáp ứng các quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Nghị định này và pháp luật có liên quan.

4. Thủ tục thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Thương nhân cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với đầy đủ các thành phần hồ sơ như đã nêu tại mục 3.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp; hoặc qua đường bưu điện; hoặc qua mạng điện tử đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền – Bộ Công Thương.

Thương nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phải nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thương mại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí hiện hành.

Bước 3. Xử lý hồ sơ

 • Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ; cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ; cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét; thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4. Nhận kết quả

Doanh nghiệp nhận kết quả theo giấy hẹn.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện có thời hạn hiệu lực là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào cần được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ và giải đáp, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222