Cơ quan thuế xử lý doanh nghiệp không hoạt động tại địa điểm kinh doanh đã đăng ký như thế nào?

“Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” là tình trạng pháp lý của doanh nghiệp mà qua công tác kiểm tra, xác minh của Cơ quan quản lý thuế và các đơn vị có liên quan không tìm thấy doanh nghiệp tại địa chỉ đã đăng ký. Thông tin về doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký do Cơ quan quản lý thuế cung cấp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Việc thay đổi, cập nhật; thời điểm chuyển tình trạng pháp lý và kết thúc tình trạng pháp lý do Cơ quan quản lý thuế quyết định. Trong bài viết dưới đây; Luật Hồng Minh xin tư vấn đến các quý khách hàng vấn đề Cơ quan thuế xử lý doanh nghiệp không hoạt động tại địa điểm kinh doanh đã đăng ký như thế nào?

1. Xác minh thực tế để xác định doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

  • Quá thời hạn nộp hồ sơ khai thuế; báo cáo thuế theo quy định của pháp luật về thuế và quản lý thuế; cơ quan thuế đã áp dụng các biện pháp về quản lý thuế; nhưng người nộp thuế vẫn không nộp hồ sơ khai thuế; báo cáo thuế.

Cụ thể:

+ Hết hạn nộp theo quy định; người nộp thuế chưa nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế; cơ quan thuế lập và gửi Thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế; báo cáo thuế trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc; kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ khai thuế; báo cáo thuế. Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế điện tử; thông báo được gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

+ Sau 05 (năm) ngày làm việc kể từ thời Điểm cơ quan thuế gửi thông báo; người nộp thuế vẫn chưa nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế; cơ quan thuế tiếp tục gửi thông báo lần 2. Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế điện tử; thông báo được gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế; đồng thời, gửi cho người nộp thuế qua đường bưu chính theo địa chỉ đã đăng ký hoạt động.

+ Sau 05 (năm) ngày làm việc kể từ thời Điểm gửi thông báo lần 2; người nộp thuế vẫn chưa nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế; cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký.

  • Các văn bản của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua đường bưu chính nhưng bưu điện trả lại do không có người nhận hoặc do địa chỉ không tồn tại (Quyết định, Văn bản, Thông báo…), cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký.

  • Cơ quan thuế nhận được thông tin bằng văn bản do các tổ chức, cá nhân cung cấp về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký.

  • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có văn bản gửi cơ quan thuế thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký.

2. Xử lý kết quả sau khi xác minh doanh nghiệp có hoạt động tại địa điểm đăng ký

  • Trường hợp kết quả xác minh là người nộp thuế còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:

Người nộp thuế phải ký xác nhận vào Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký; đồng thời người nộp thuế phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế; yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

  • Trường hợp kết quả xác minh là người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký:

+ Cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký. Cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên biên bản đồng thời cập nhật trạng thái “NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

+ Thông báo được gửi cho người nộp thuế và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan ngay trong ngày làm việc; hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ký thông báo. 

+ Trường hợp cơ quan thuế và cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đã có quy chế trao đổi thông tin bằng phương thức điện tử; Thông báo được gửi theo quy định tại Quy chế. Trường hợp người nộp thuế là đơn vị trực thuộc; thì thông báo đồng thời gửi cho đơn vị chủ quản.

Cơ quan thuế phối hợp cùng cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý đối với người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan nhà nước theo quy định của Luật doanh nghiệp; Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  • Trường hợp người nộp thuế là đơn vị chủ quản thuộc một trong các trường hợp được nhận diện là không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định có đơn vị trực thuộc thì:

+ Cơ quan thuế quản lý đơn vị chủ quản phải thông báo cho đơn vị trực thuộc về việc đơn vị chủ quản được nhận diện không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký chậm nhất trong 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh các trường hợp phải thực hiện xác minh thực tế hoạt động của người nộp thuế là đơn vị chủ quản tại địa chỉ đã đăng ký để cảnh báo cho đơn vị trực thuộc được biết. Trường hợp đơn vị chủ quản và đơn vị trực thuộc khác cơ quan thuế quản lý trực tiếp; thì thông báo đồng thời phải gửi cho cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc.

+ Cơ quan thuế khi ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; đồng thời gửi cho đơn vị chủ quản và đơn vị trực thuộc. Đơn vị trực thuộc sẽ bị cơ quan thuế cập nhật tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế; kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo.

  • Người nộp thuế bị xử lý vi phạm về sử dụng MST theo quy định của pháp luật có liên quan. Sau thời hạn một năm; kể từ ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; cơ quan thuế thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định; hoặc phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh để thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điểm 1c Điều 211 Luật doanh nghiệp.

Lời kết

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về Cơ quan thuế xử lý doanh nghiệp không hoạt động tại địa điểm kinh doanh đã đăng ký như thế nào? Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn; quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222