Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh

Thành viên hợp danh là nhân tố quan trọng để thành lập và vận hành công ty hợp danh. Vậy thành viên hợp danh có quyền lợi và nghĩa vụ như thế nào theo quy định của pháp luật? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật Hồng Minh để biết thêm về vấn đề trên.

1. Thành viên hợp danh

 • Khoản 30, Điều 4, Luật doanh nghiệp 2020 quy định “Thành viên công ty hợp danh bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vốn.
 • Ngoài ra, thành viên công ty hợp danh còn là người quản lý doanh nghiệp; theo Khoản 24, Điều 3 quy định như sau: 

Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm 

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân, 

+ Thành viên hợp danh

+ Chủ tịch Hội đồng thành viên, 

+ Thành viên Hội đồng thành viên, 

+ Chủ tịch công ty, 

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị, 

+ Thành viên Hội đồng quản trị, 

+ Giám đốc hoặc Tổng giám đốc

+ Cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.”

2. Hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh

 • Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân; không được làm thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác; trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
 • Thành viên hợp danh không được nhân danh cá nhân; hoặc nhân danh người khác; kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 • Thành viên hợp danh không được chuyển một phần; hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho tổ chức, cá nhân khác; trừ trường hợp được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

3. Quyền của thành viên hợp danh

 • Tham gia họp, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề của công ty;
 • Nhân danh công ty kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty; đàm phán và ký kết hợp đồng, giao dịch; hoặc giao ước với những điều kiện mà thành viên hợp danh đó cho là có lợi nhất cho công ty;
 • Sử dụng tài sản của công ty để kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh của công ty; trường hợp ứng trước tiền của mình để kinh doanh cho công ty; thì có quyền yêu cầu công ty hoàn trả lại cả số tiền gốc và lãi theo lãi suất thị trường trên số tiền gốc đã ứng trước;
 • Yêu cầu công ty bù đắp thiệt hại từ hoạt động kinh doanh trong phạm vi nhiệm vụ được phân công; nếu thiệt hại đó xảy ra không phải do sai sót cá nhân của thành viên đó;
 • Yêu cầu công ty, thành viên hợp danh khác cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của công ty; kiểm tra tài sản, sổ kế toán và tài liệu khác của công ty khi thấy cần thiết;
 • Được chia lợi nhuận tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp; hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty;
 • Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được chia giá trị tài sản còn lại tương ứng theo tỷ lệ phần vốn góp vào công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác;
 • Trường hợp thành viên hợp danh chết; người thừa kế được hưởng phần giá trị tài sản tại công ty; sau khi đã trừ đi phần nợ và nghĩa vụ tài sản khác thuộc trách nhiệm của thành viên. Người thừa kế có thể trở thành thành viên hợp danh nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận;
 • Quyền khác theo quy định và Điều lệ công ty.

4. Nghĩa vụ của thành viên hợp danh

 • Tiến hành quản lý và thực hiện hoạt động kinh doanh một cách trung thực, cẩn trọng và tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cho công ty;
 • Tiến hành quản lý và thực hiện hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên; nếu làm trái quy định, gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại;
 • Không được sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 • Hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản đã nhận và bồi thường thiệt hại gây ra đối với công ty trong trường hợp nhân danh công ty, nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để nhận tiền hoặc tài sản khác từ hoạt động kinh doanh của công ty mà không đem nộp cho công ty;
 • Liên đới chịu trách nhiệm thanh toán hết số nợ còn lại của công ty nếu tài sản của công ty không đủ để trang trải số nợ của công ty;
 • Chịu khoản lỗ tương ứng với phần vốn góp vào công ty; hoặc theo thỏa thuận quy định tại Điều lệ công ty trong trường hợp công ty kinh doanh bị lỗ;
 • Định kỳ hằng tháng báo cáo trung thực, chính xác bằng văn bản tình hình và kết quả kinh doanh của mình với công ty; cung cấp thông tin về tình hình và kết quả kinh doanh của mình cho thành viên có yêu cầu;
 • Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Kết luận

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp danh. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222