Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

Việt Nam là quốc gia giáp biển đông với 28/63 tỉnh thành giáp biển, do đó có nhiều tiềm năng và điều kiện để phát triển các ngành kinh tế biển. Trong đó ngành nghề tương đối phát triển liên quan đến biển hiện nay là khai thác cảng biển. Tuy nhiên đây lại là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu. Do đó thương nhân có nhu cầu kinh doanh ngành nghề này cần phải đáp ứng được các điều kiện do pháp luật quy định. Một trong những điều kiện đó là phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển. Trong bài viết dưới đây, Luật Hồng Minh xin tư vấn đến các quý khách hàng thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển theo quy định.

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Nghị định 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển;
 • Nghị định 147/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.

2. Thủ tục cấp mới

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp cảng đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Bản sao chụp có chứng thực; hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu;
 • Danh sách các chức danh và hợp đồng lao động kèm theo bản sao chụp có chứng thực; hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu các văn bằng; chứng chỉ theo chức danh quy định tại khoản 2 Điều 6 của Nghị định 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển;
 • Phương án khai thác cảng biển của doanh nghiệp cảng.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp cảng đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) phải gửi 01 bộ hồ sơ với đầy đủ các thành phần hồ sơ đã nêu trên trực tiếp hoặc gửi bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng hải Việt Nam.

Bước 3. Xử lý hồ sơ

 • Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ; Cục Hàng hải Việt Nam hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định; nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ.
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận và trả kết quả trực tiếp cho doanh nghiệp; hoặc gửi qua hệ thống bưu chính; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận; Cục Hàng hải Việt Nam phải có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

3. Thủ tục cấp lại

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ gồm Tờ khai đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển và các tài liệu liên quan đến việc thay đổi nội dung Giấy chứng nhận (nếu có).

Bước 2. Nộp hồ sơ

Doanh nghiệp cảng đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) phải gửi 01 bộ hồ sơ với đầy đủ các thành phần hồ sơ đã nêu trên trực tiếp hoặc gửi bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng hải Việt Nam.

Bước 3. Xử lý hồ sơ

 • Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hàng hải Việt Nam hướng dẫn doanh nghiệp cảng hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Nghị định này; nếu hồ sơ hợp lệ thì cấp giấy biên nhận hồ sơ.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hàng hải Việt Nam kiểm tra, cấp lại Giấy chứng nhận và gửi kết quả trực tiếp cho doanh nghiệp cảng hoặc gửi qua hệ thống bưu chính; trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận, Cục Hàng hải Việt Nam phải có văn bản trả lời doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Khi cấp lại Giấy chứng nhận, Cục Hàng hải Việt Nam phải ghi rõ trong Giấy chứng nhận mới về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận cũ.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khách cần được tư vấn, hướng dẫn, giải đáp, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222