Trình tự thủ tục tiến hành ngừng hoạt động dự án đầu tư mới nhất

Vì một vài lý do nào đó khiến cho dự án đầu tư không thể tiến hành trong một khoảng thời gian nhất định, Nhà đầu tư quyết định ngừng hoạt động dự án đầu tư nhưng không phải ai cũng nắm rõ các quy định về ngừng dự án đầu tư dẫn đến khó khăn trong quá trình tiến hành ngừng dự án đầu tư. Để giúp quý khách hàng giải quyết được những khó khăn trên, Luật Hồng Minh xin gửi tới quý vị bài viết dưới đây: 

1. Các trường ngừng hoạt động dự án đầu tư

  • Thứ nhất: ngừng theo quyết định của Nhà đầu tư

🡪 Nhà đầu tư gửi thông báo cho Cơ quan đăng ký đầu tư

  • Thứ hai, ngừng theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, bao gồm: 

+ Để bảo vệ di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia theo quy định của Luật Di sản văn hóa

+ Để khắc phục vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường theo đề nghị của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường

+ Để thực hiện các biện pháp bảo đẩm an toàn lao động theo đề nghị của cơ quan quản lý về lao động

+ Theo bản án, quyết định của Tòa án, phán quyết trọng tài

+ Nhà đầu tư không thực hiện đúng nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tiếp tục vi phạm

  • Thứ ba, ngừng theo quyết định của Chính phủ

Thủ tục ngừng hoạt động dự án đầu tư

2. Hồ sơ tiến hành ngừng hoạt động dự án đầu tư

Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Thông báo ngừng hoạt động dự án đầu tư

>> Mời bạn xem thêm: mức phạt khi không thông báo tạm dừng dự án đầu tư

3. Trình tự, thủ tục tiến hành ngừng hoạt động dự án đầu tư

  • Về thời gian ngừng hoạt động dự án đầu tư: 

+ Tổng thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư không quá 12 tháng.

+ Trường hợp ngừng hoạt động của dự án theo bản án, quyết dịnh của Tòa án, phán quyết có hiệu lực của trọng tài hoặc quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư thì thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư được xác định thei bản án, quyết định của tòa án, phán quyết trọng tài hoặc theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư

  • Trường hợp các văn bản này không xác định thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư thì tổng thời gian ngừng không quá 12 tháng.
  • Thời gian thông báo tới cơ quan đăng ký đầu tư là 05 ngày làm viêc kể từ ngày ra quyết định đối với trường hợp tạm ngừng theo quyết định của Nhà đầu tư
  • Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư ra quyết định ngừng hoạt động của dự án đầu tư thì cơ quan đó căn cứ ý kiến của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để quyết định ngừng toàn bộ hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư và thông báo cho các cơ quan liên quan và nhà đầu tư. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền lập biên bản trước khi quyết định ngừng hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư. 

+ Đối với việc ngừng hoạt động của dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, phán quyết của trọng tài, cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư căn cứ bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, phán quyết có hiệu lực pháp luật của trọng tài để quyết định ngừng toàn bộ hoặc ngừng một phần của dự án đầu tư

  • Đối với dự án đầu tư gây phương hại hoặc có nguy cơ gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thông báo gồm các nội dung sau: nhà đầu tư thực hiện dự án; mục tiêu, địa điểm, nội dung dự án, quá trình thực hiện dự án; đánh giá tác động hoặc nguy cơ ảnh hưởng của dự án đối với quốc phòng, an ninh quốc gia; kiến nghị về việc ngừng toàn bộ hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư. Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định ngừng toàn bộ hoặc ngừng một phần hoạt động của dự án đầu tư.

Lời kết

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề Trình tự, thủ tục tiến hành ngừng dự án đầu tư mới nhất. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222