Thủ Tục Thành Lập Trường Mầm Non Tư Thục

5/5 - (9 bình chọn)

Trong thời gian gần đây, Luật Hồng Minh chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu hỏi của quý khách hàng liên quan đến việc thành lập trường mầm non tư thục. Sau đây, để quý khách hàng hiểu rõ hơn về thủ tục này, chúng tôi xin được biên tập bài tư vấn ngắn ngọn dưới đây để quý khách hàng tham khảo.

Trước hết, để được thành lập trường mầm non tư thục thì quý khách hàng cần phải đáp ứng được các điều kiện được quy định tại Điều 3 Nghị định 46/2017 về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Hoặc quý khách hàng cũng có thể tham khảo thêm tại bài viết “Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục” của Luật Hồng Minh chúng tôi.

Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

Thủ tục thành lập trường mầm non tư thục

Bước 1: Xin quyết định thành lập trường mầm non

Hồ sơ cần chuẩn bị

– Tờ trình đề nghị thành lập nhà trường, nhà trẻ của cơ quan chủ quản đối với nhà trường, nhà trẻ công lập, tổ chức hoặc cá nhân đối với nhà trường, nhà trẻ tư thục, dân lập cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên nhà trường, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ của nhà trường, nhà trẻ.

– Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ: xác định sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; tổ chức bộ máy hoạt động đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; các nguồn lực và tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn.

+ Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 3 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ trong từng giai đoạn.

– Có văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng nhà trường, nhà trẻ với thời hạn dự kiến thuê tối thiểu 5 (năm) năm.

– Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng nhà trường, nhà trẻ hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Nộp hồ sơ thành lập trường mầm non tư thục

– Nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp Huyện.

– Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày làm việc nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ có chỉ đạo Phòng giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định thực tế các điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ theo những nội dung và những điều kiện theo quy định.

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến bằng văn bản của Phòng giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu trường mầm non của quý khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập, nếu quý khách hàng không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 2: Xin phép hoạt động giáo dục

Sau khi đã được cấp quyết định cho phép thành lập trường mầm non, tiếp theo quý khách hàng cần phải xin cấp giấy phép hoạt động giáo dục để đưa trường mầm non của quý khách hàng được đưa vào hoạt động thực tế:

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm;

– Bản sao chứng thực Quyết định thành lập hoặc Quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ.

– Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục.

– Báo cáo chi tiết về tình hình triển khai Đề án đầu tư thành lập nhà trường, nhà trẻ. Báo cáo cần làm rõ những công việc cụ thể đã hoàn thành hoặc đang thực hiện: các điều kiện đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, tài chính.

– Danh sách đội ngũ giáo viên trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng giáo viên.

– Danh sách cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt gồm Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Trưởng các phòng, ban, tổ chuyên môn trong đó ghi rõ trình độ chuyên môn được đào tạo; hợp đồng làm việc đã được ký giữa nhà trường, nhà trẻ với từng cán bộ quản lý.

– Chương trình giáo dục mầm non, tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

– Danh mục số lượng phòng học, phòng làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng các điều kiện quy định của pháp luật hiện hành.

– Văn bản pháp lý xác nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê trụ sở nhà trường, nhà trẻ với thời hạn tối thiểu 5 (năm) năm.

– Các văn bản pháp lý xác nhận về số tiền hiện có do nhà trường, nhà trẻ đang quản lý, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của nhà trường, nhà trẻ sau khi được cho phép hoạt động giáo dục; phương án huy động vốn và cân đối vốn tiếp theo để bảo đảm duy trì ổn định hoạt động của nhà trường, nhà trẻ trong giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ khi nhà trường, nhà trẻ được tuyển sinh.

– Quy chế tổ chức và hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhà trẻ.

Nộp hồ sơ

– Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo

– Phòng giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp nhận và thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ của quý khách hàng chưa đúng quy định thì Phòng giáo dục và Đào tạo sẽ có thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ xung cho quý khách hàng trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trong trường hợp nếu hồ sơ của quý khách hàng đã đúng quy định thì thông báo kế hoạch thẩm định thực tế tại trường mầm non của quý khách hàng.

– Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ nhận được thông báo kế hoạch thẩm định thực tế, Phòng giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan tổ chức thẩm định thực tế tại trường mầm non của quý khách hàng.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc nếu trường mầm non của quý khách hàng đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật thì Trưởng Phòng giáo dục và Đào tạo sẽ ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục, nếu chưa đáp ứng được các yêu cầu của pháp luật thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về thủ tục thành lập trường mầm non tư thục cho quý khách hàng. Nếu còn băn khoăn hay thắc mắc gì, mời quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: tuvanhongminh@gmail.com hoặc gọi vào số Hotline: 0843 246 222 để được tư vấn trực tiếp.

Tags: , , , , ,

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222