Điều kiện, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Nhu cầu nhà đầu tư quyết định đầu tư ra nước ngoài để phát triển quy mô và mở rộng thị trường ngày càng tăng lên do lợi nhuận từ đầu tư; đặc biệt là đầu tư ra nước ngoài; đem lại là rất lớn. Để các Nhà đầu tư nắm rõ hơn về điều kiện, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đắng ký đầu tư ra nước ngoài; Luật Hồng Minh xin chia sẻ bài viết sau đây

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nước ngoài được hiểu là văn bản bằng giấy hoặc văn bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư ra nước ngoài mà được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp cho các tổ chức, kinh doanh.

2. Các hình thức đầu tư ra nước ngoài

Theo Khoản 1, Điều 52, Luật đầu tư 2020 quy định hình thức đầu tư ra nước ngoài như sau:
+ Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
+ Đầu tư theo hình thức hợp đồng ở nước ngoài;
+ Góp vốn; mua cổ phần; mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế ở nước ngoài để tham gia quản lý tổ chức kinh tế đó;
+ Mua, bán chứng khoán, giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán; các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài;
+Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư

3. Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài; nhà đầu tư phải đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Hoạt động đầu tư ra nước ngoài phù hợp với nguyên tắc tại Điều 51 Luật Đầu tư 2020:

+ Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài nhằm khai thác, phát triển, mở rộng thị trường; tăng khả năng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ, thu ngoại tệ; tiếp cận công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực quản lý và bổ sung nguồn lực phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

+ Nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài phải tuân thủ quy định của Luật này; quy định khác của pháp luật có liên quan; pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư (sau đây gọi là nước tiếp nhận đầu tư) và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư ở nư

  • Ngành nghề đầu tư không thuộc ngành nghề bị cấm đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 53 Luật Đầu tư 2020
  • Đáp ứng các điều kiện đầu tư ra nước ngoài đối với ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện quy định tại Điều 54 Luật Đầu tư 2020.
  • Nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc có cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài cửa tổ chức tín dụng được phép.
  • Có quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật Đầu tư 2020.
  • Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư.
  • Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự án đầu tư.

 4. Nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Theo Điều 62 Luật Đầu tư 2020 thì nội dung giấy chứng nhận phải bao gồm các thông tin sau:

– Mã số dự án đầu tư.

– Nhà đầu tư.

– Tên dự án đầu tư, tên tổ chức kinh tế ở nước ngoài (nếu có).

– Mục tiêu, địa điểm đầu tư.

– Hình thức đầu tư, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, hình thức vốn đầu tư, tiến độ thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

5. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

– Đối với các dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài; nhà đầu tư phải có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư ra nước ngoài. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư;

– Đối với dự án không thuộc diện phải có quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài; nhà đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Kết luận

Trên đây là những ý kiến tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Nếu quý khách hàng có câu hỏi hay băn khoăn nào khác; xin vui lòng liên hệ đến số hotline: 0843.246.222 để được luật sư của chúng tôi tư vấn trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222