Trình Tự, Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Trực Tuyến

Đối với các dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư; nhà đầu tư được lựa chọn nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bằng bản giấy hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo một trong hai hình thức: sử dụng chữ ký số hoặc không sử dụng chữ ký số. Trong tình hình dịch covid đang diễn biến phức tạp việc tiến hành nộp hồ sơ trực tuyến là một phương án tốt nhất cho các nhà đầu tư.

1. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; gồm cả cam kết chịu mọi chi phí; rủi ro nếu dự án không được chấp thuận
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư; quy mô đầu tư; vốn đầu tư và phương án huy động vốn; địa điểm; thời hạn; tiến độ thực hiện; thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có); nhu cầu về lao động; đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư; tác động; hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án; đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư

 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất; cho thuê đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất; hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định; lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư; yêu cầu về điều kiện; năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

>> Mời bạn xem thêm: thủ tục cấp giấy chứng nhận đâu tư

2. Các giấy tờ được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử, có giá trị tương đương hồ sơ bằng bản giấy.

Hồ sơ nộp trực tuyến hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện

 • Có đầy đủ giấy tờ và nội dung được kê khai đầy đủ theo quy định đối với hồ sơ bản giấy; được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử và được đặt tên tương ứng với tên loại giấy tờ
 • Thông tin kê khai trên Hệ thống đầy đủ và chính xác theo thông tin trong hồ sơ bản giấy; được xác thực bằng chữ ký số của nhà đầu tư hoặc đối chiếu thống nhất với hồ sơ giấy. 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến

3. Trình tự; thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

* Trường hợp sử dụng chữ ký số

– Bước 1: Nhà đầu tư đăng ký tài khoản trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Bước 2: Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ

 • Nhà đầu tư kê khai thông tin; tải văn bản điện tử đã đươc ký số trên hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư
 • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ; nhà đầu tư nhận được Giấy biên nhận hồ sơ qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Bước 3: Trả kết quả

 • Nếu hồ sơ hợp lệ: Nhà đầu tư sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ: cơ quan đăng ký đầu tư gửi thông báo cho nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

* Trường hợp không sử dụng chữ ký số

Bước 1: Nhà đầu tư đăng ký tài khoản trên Hệ thông thông tin quốc gia về đầu tư

Bước 2: Nhà đầu tư kê khai thông tin, tải văn bản điện tử trên hệ thống

 • Nhà đầu tư nhận được Giấy biên nhận hồ sơ sau khi hoàn thành việc hửi hồ sơ

Bước 3: Trả kết quả

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo cho nhà đầu tư (trên hệ thống)🡪 Nhà đầu tư tiến hành nộp bản giấy trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo (quá thời hạn trên, hồ sơ đăng ký điện tử không còn hiệu lực)🡪 Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ nếu nội dung đối chiếu thống nhất.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: cơ quan đăng ký đầu tư gửi thông báo cho nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ trên Hệ thống; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ

Lời kết

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến mới nhất. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222