Giấy chứng nhận đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương

CÁC QUY ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHÔNG THUỘC DIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NĂM 2021

1. Căn cứ pháp lý 

 • Luật đầu tư năm 2020
 • Luật doanh nghiệp 2020.

2. Các trường hợp phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các trường hợp phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Theo quy định của Điều 37 Luật đầu tư năm 2020 thì các trường hợp phải xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

+ Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

+ Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế: Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(1) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh( trước ngày 1/1/2021 quy định là từ 51% vốn điều lệ trở lên)

(2) Có tổ chức kinh tế quy định (1) nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (trước ngày 1/1/2021 quy định là từ 51% vốn điều lệ trở lên)

(3) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại (1) nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.Các hình thức đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam(trước ngày 1/1/2021 quy định là từ 51% vốn điều lệ trở lên).

Dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương

3. Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hiện đầu tư tại Việt Nam thông qua một trong các hình thức sau đây

  • Thành lập tổ chức kinh tế mới: Nhà đầu tư có thể thành lập tổ chức kinh tế mới, có thể là công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh,…
  • Góp vốn vào công ty Việt Nam.
  • Thực hiện dự án đầu tư.
 • Đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC)
 • Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

-> Xem thêm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

4. Điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Dự án đầu tư không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh
 •  Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư
 •  Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch: Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có)
 • Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có)
 • Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế
 • Hình thức đầu tư
 • Phạm vi hoạt động đầu tư
 •  Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư
 • Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

5. Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

– Bước 1:  Nhà đầu tư nộp 01 (một) bộ hồ sơ tại cơ quan đăng ký đầu tư nơi Nhà đầu tư dự kiến đặt trụ sở chính.

+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư 

+ Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với Nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với Nhà đầu tư là tổ chức;

+ Bản sao báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư; hoặc bảo lãnh về năng lực tài chính của Nhà đầu tư đối với trường hợp Nhà đầu tư là tổ chức;

+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

+  Bản sao hợp đồng thuê địa điểm đầu tư;

+  Bản sao xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư.

– Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành thẩm định hồ sơ và xin ý kiến của các Bộ trong trường hợp cần thiết.

– Bước 3: Các Bộ có liên quan (nếu có) tiến hành thẩm định và gửi ý kiến về Cơ quan đăng ký đầu tư.

– Bước 4: Nếu hồ sơ cần phải sửa đổi, bổ sung hoặc các Bộ có liên quan không chấp thuận dự án đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ cho Nhà đầu tư trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan đăng ký đầu tư nhận hồ sơ của Nhà đầu tư.

Nhà đầu tư tiến hành sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Cơ quan đăng ký đầu tư và thực hiện lại quy trình từ Bước 1.

– Bước 5: Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không phải sửa đổi, bổ sung, Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Nhà đầu tư. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư tiến hành các thủ tục khác có liên quan để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lời kết

Trên đây là một số ý kiến tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về các quy định cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thuộc diện án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, giải đáp xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222 hoặc gửi câu hỏi về hòm thư tuvanhongminh@gmai.com để được các luật sư của chúng tôi giải đáp và tư vấn trực tiếp

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222