Thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng vốn

Hiện nay việc chuyển nhượng vốn diễn ra khá thường xuyên và liên tục. nhiều chủ thể chuyển nhượng vốn thắc mắc rằng khi chuyển nhượng vốn có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Nếu có thì mức đóng là bao nhiêu? Để giải đáp những thắc mắc trên, sau đây Luật Hồng Minh xin cung cấp cho quý vị những thông tin sau đây?

1. Chuyển nhượng vốn có phải đóng thuế không?

Theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi, bổ sung 2012 quy định. Việc chuyển nhượng vốn có phải tiến hành nộp thuế thu nhập cá nhân. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn bao gồm:

+ Thu nhập từ chuyển nhượng vốn trong các tổ chức kinh tế như Công ty TNHH, Công ty cổ phần….

+ Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

+Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới hình thức khác.

Tính thuế thu nhập cá nhân

2. Đối với cá nhân cư trú

Cách tính thuế đối với chuyển nhượng vốn góp

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế * 20%

+ Thu nhập tính thuế= Thu nhập chịu thuế ( theo quy định tại Điều 21 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi, bổ sung 2012)

+ Thuế thu nhập chịu thuế = Giá bán – Giá mua- Các khoản chi phí liên quan đến việc tạo thu nhập từ việc chuyển vốn

+ Giá bán là số tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn

+ Giá mua là trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn

+ Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán thì thu nhập chịu thuế được xác định là giá bán chứng khoán.

+ Các chi phí liên quan như chi phí làm thủ tục pháp lý cho việc chuyển nhượng, các khoản phí, lệ phí người chuyển nhượng nộp ngân sách khi làm thủ tục chuyển nhượng, các khoản chi  phí khác có liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng

+ Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành theo quy định của pháp luật.

Cách tính thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp= Thu nhập tính thuế * 0,1 %

+ Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế

+ Thu nhập chịu thuế =  Giá bán- Giá mua- các chi phí hợp lý khác

+ Xác định giá bán:  theo Thông  tư 128/2018/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán việt nam

  • Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán, giá bán chứng khoán là giá thực hiện tại sở giao dịch chứng khoán.
  • Đối với chứng khoán của công ty đại chúng không thực hiện giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán mà chỉ thực hiện chuyển quyền sở hữu qua hệ thống chuyển quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán, giá bán là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán
  • Đối với chứng khoán không thuộc các trường hợp trên, giá bán là giá thực tế chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá bán theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm gần nhất trước thời điểm chuyển nhượng

Xác định giá mua:

  • Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán, giá mua là giá thực hiện tại sử giao dịch chứng khoán
  • Đối với chứng khoán của công ty đại chúng không thực hiện giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán mà chỉ thực hiện chuyển quyền sở hữu qua hệ thống chuyển quyền của trung tâm lưu ký chứng khoán, giá mua là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán
  • Đối với chứng khoán mua thông qua đấu giá thì giá mua chứng khoán là mức giá ghi trên thông báo kết quả trúng đấu giá
  • Các trường hợp còn lại giá mua được xác định là giá thực tế mua gi trên hợp đồng nhận chuyển nhượng hoặc giá bán theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm gần nhất  trước thời điểm mua.

+  Các chi phí liên quan như chi phí làm thủ tục pháp lý cho việc chuyển nhượng, các khoản phí, lệ phí người chuyển nhượng nộp ngân sách khi làm thủ tục chuyển nhượng, các khoản chi  phí khác có liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng…..

+ Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm giao dịch chuyển nhượng vốn hoàn thành theo quy định của pháp luật

3. Đối với cá nhân không cư trú

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Tổng số tiền nhận được từ việc chuyển nhượng vốn* 0,1 %

+ Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực

Trên đây là những ý kiến tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề quý khách hàng yêu cầu. Nếu quý khách hàng có câu hỏi hay băn khoăn nào khác xin vui lòng liên hệ đến số hotline: 0843.246.222 để được luật sư của chúng tôi tư vấn trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222