Thủ tục xin công văn chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài

Trước khi tiến hành xin giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì người sử dụng lao động cần phải tiến hành làm thủ tục xin công văn chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Về thủ tục xin công văn chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài sẽ được tiến hành như sau:

1. Căn cứ pháp lý

– Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm tại việc tại Việt Nam;

–  Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2016 và các biểu mẫu liên quan đến việc xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài;

– Nghị định 140/2018/NĐ-CP quy định và sửa đổi một số điều của Bộ Luật Lao động và Nghị định 11/2016/NĐ-CP về thủ tục cấp giấy phép lao động, hồ sơ giấy phép lao động và thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động được sửa đổi rút ngắn hơn quy định trước đây;

– Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/08/2017 của bộ lao động thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại việt nam qua mạng điện tử.

Thủ tục xin cấp giấy đi nước ngoài

2. Công văn chấp thuận sử dụng lao động là gì ?

Công văn chấp nhận sử dụng lao động nước ngoài là xác nhận của UBND cấp tỉnh, nơi doanh nghiệp có trụ sở .chính, cho phép doanh nghiệp được phép sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc.

3. Các trường hợp xin công văn chấp thuận sử dụng người laoo động nước ngoài

3.1. Đối với Doanh nghiệp chưa từng.được đăng ký và nhận được chấp nhận sử dụng người lao động nước ngoài:

Doanh nghiệp cần lập báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động có nội dung như sau:

Thông tin công ty (tên, địa chỉ, thời gian thành lập, mã số thuế, lĩnh vực kinh doanh, sản xuất,…)

Thông tin xin tuyển dụng ( vị trí công việc, số lượng, kinh nghiệm làm việc, mức lương, địa điểm, thời gian làm việc,..)

3.2. Đối với Doanh nghiệp đã được chấp nhận sử dụng người lao động nước ngoài mà.có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài:

Đối với Doanh nghiệp đã được chấp nhận sử.dụng người lao động nước ngoài mà có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Lập báo cáo giải trình điều chỉnh, bổ sung nhu cầu sử dụng người lao động.nước ngoài có nội dung như sau:

Thông tin công ty (tên, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, lĩnh vực kinh doanh, sản xuất,…)

Vị trí công việc, số lượng đã được chấp thuận

Vị trí công việc đã được sử dụng

Thông tin xin tuyển dụng bổ sung (vị trí công việc, số lượng, kinh nghiệm làm việc, mức lương,.địa điểm làm việc, thời gian làm việc,..)

Lý do tuyển dụng lao động người nước ngoài.

4. Nộp hồ sơ xin chấp thuận về việc sử dụng người lao đông nước ngoài

–  Trường hợp doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài nộp tại Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh (thành phố).

– Trường hợp doanh nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài nộp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố).

–  Các trường hợp tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, hiệp hội ……theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH thì nộp hồ sơ xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài tại Cục việc làm – Bộ lao động – Thương binh và xã hội.

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, doanh nghiệp (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đến Cơ quan chấp thuận.

– Thời gian giải quyết việc xin chấp thuận là 15 ngày làm việc.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh về thủ tục xin công văn chấp thuận sử dụng người lao động người nước ngoài tại Việt Nam. Chúng tôi hy vọng những thông tin tư vấn này sẽ hữu ích với các bạn. Nếu bạn còn có câu hỏi hay băn khoăn thắc mắc nào khác cần được giải đáp, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được các luật sư của Luật Hồng Minh tư vấn và giải đáp cụ thể.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222