Thủ Tục Tạm Ngừng Hoạt Động Hộ Kinh Doanh

Hộ kinh doanh mặc dù có quy mô nhỏ hơn công ty tuy nhiên nó vẫn được đảm bảo những quyền lợi tối thiểu như các doanh nghiệp thông thường. Nếu các doanh nghiệp do một hoặc một số nguyên nhân nào đó mà phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh thì hộ kinh doanh cũng có quyền tạm ngừng hoạt động kinh doanh khi cần thiết. Về trình tự và thủ tục tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh sẽ được tiến hành như sau.

1. Căn cứ pháp lý

Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2015);

Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 15 tháng 01 năm 2016);

Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2012).

Thủ tục tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh

2. Hồ sơ cần chuẩn bị

  • Hộ kinh doanh cần chuẩn bị thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh  (Phụ lục III-4, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
  • Văn bản ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục trong trường hợp đại diện hộ kinh doanh không trự tiếp thực hiện thủ tục.

3. Trình tự thực hiện

  • Bước 1: Hộ kinh doanh gửi Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh tại Ủy ban nhân dân Quận, Huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu và sáng thứ bảy

  • Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Ủy ban nhân dân Quận, Huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

  • Bước 3: Xem xét, giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho hộ kinh doanh.

  • Bước 4: Hộ kinh doanh căn cứ vào ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ đến nhận kết quả giải quyết tại Ủy ban nhân dân Quận, Huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.

4. Cơ quan thực hiện thủ tục

Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện.

5. Thời gian thực hiện thủ tục

Thời gian thực hiện thủ tục 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

6. Lưu ý

– Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

-Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm. – Thông báo bằng văn bản cho Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân Quận, Huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh về thủ tục tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh. Nếu quý khách vẫn còn câu hỏi hay băn khoăn nào cần được giải đáp xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222 để được các luật sư của Hồng Minh tư vấn trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222