Thủ tục đề nghị cấp lại gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Gần đây có nhiều khách hàng gửi câu hỏi về cho Luật Hồng Minh yêu cầu Luật Hồng Minh tư vấn về Thủ tục đề nghị cấp lại, gia hạn Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Để giải đáp câu hỏi của quý khách hàng, Luật Hồng Minh xin gửi tới quý vị những thông tin sau đây:

1. Các trường hợp cấp lại Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp lại trong các trường hợp sau đây:

Thứ nhất, Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ bị mất

Thứ hai, Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ bị rách, hư hỏng không thể dử dụng được.

2. Hồ sơ tiến hành thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

Thứ nhất, đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo mẫu số 1 phụ lục kèm theo Nghị định 45/2015/NĐ-CP

Thứ hai, Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp đối với trường hợp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ bị rách, hư hỏng không thể sử dụng được.

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ

3. Trình tự, thủ tục đề nghị cấp lại Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Bước 1: Tổ chức chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên

Bước 2: Tổ chức tiến hành nộp hồ sơ tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Bước 3: Trả kết quả

Khi nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt nam hoàn thành việc cấp lại Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trong thời gian 03 ngày làm việc

Nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp phép và thười hạn của giấy phép cấp lại được giữ nguyên như giấy phép đã cấp

-> Xem thêm thủ tục cấp giấy phép đo đạc và bản đồ

4. Trình tự, thủ tục gia hạn Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Hồ sơ tiến hành gia hạn Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Thứ nhất, Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Thứ hai, Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ đã được cấp.

Thủ tục tiến hành gia hạn Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Bước 1: Tổ chức đề nghị gia hạn Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên

Bước 2: Tổ chức đề nghị gia hạn tiến hành nộp hồ sơ

  • Thời gian nộp: trước khi Giấy phép cũ hết hạn ít nhất 30 ngày
  • Nơi nộp: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
  • Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ. 

Bước 3: Trả kết quả

  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ cho đầy đủ. Việc yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ chỉ thực hiện một (01) lần.
  • Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam hoàn thành việc gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trong thời gian ba (03) ngày làm việc cho tổ chức có đủ điều kiện, trường hợp không đủ điều kiện gia hạn giấy phép thì trả lời bằng văn bản cho tổ chức biết lý do.
  • Khi được cấp lại, gia hạn Giấy phép hoạt động thì tổ chức có trách nhiệm sau đây:

Thứ nhất, Chịu trách nhiệm về tính xác thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ.

Thứ hai, Nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định của pháp luật.

Thứ ba, Không được cho mượn, cho thuê giấy phép🡪 Nếu không tuân thủ thì tổ chức có thể bị Thu hồi Giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thứ tư, Báo cáo bằng văn bản với Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam khi thay đổi kỹ thuật trưởng hoặc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, đối với các tổ chức quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 12 Nghị định 45/2015/NĐ-CP này phải đồng thời báo cáo với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi tổ chức đóng trụ sở chính.

Lời kết

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về Thủ tục đề nghị cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222