Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Quyền Liên Quan

Quyền liên quan đến quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát song, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa. Hiện nay, pháp luật quy định khá phức tạp thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đến quyền tác giả, để giúp cho quý khách hàng có những thông tin chính xác về thủ tục trên, Luật Hồng Minh xin gửi tới quý vị bài viết dưới đây:

1. Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ

– Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài

– Cuộc biểu diễn do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam

– Cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình 

– Cuộc biểu diễn chưa được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà đã phát sóng

– Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam là thành viên

– Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình có quốc tịch Việt Nam;

– Bản ghi âm, ghi hình của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

– Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa của tổ chức phát sóng có quốc tịch Việt Nam;

– Chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa của tổ chức phát sóng được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Hồ sơ tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Tờ khai đăng ký quyền liên quan. Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn

– Hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan

– Giấy uỷ quyền, nếu người nộp đơn là người được uỷ quyền

– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền liên quan thuộc sở hữu chung

Thủ tục cấp giáy chứng nhận liên quan

3. Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Bước 1: Chủ sở hữu quyền liên quan chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên

Bước 2: Chủ sở hữu quyền liên quan tiến hành nộp hồ sơ

– Nơi nộp: trụ sở Cục Bản quyền tác giả hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Đà Nẵng

– Cách thức nộp: có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp 01 hồ sơ đăng ký quyền liên quan tại hoặc gửi qua đường bưu điện.

– Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn hợp lệ

Bước 3: Trả kết quả

– Nếu hồ sơ hợp lệ: Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

– Nếu hồ sơ không hợp lệ: Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

– Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

– Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan do cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan cấp trước ngày Luật này có hiệu lực tiếp tục được duy trì hiệu lực.

4. Lời kết

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222