Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty hai thành viên trở lên

Việc đăng ký ngành nghề kinh doanh được các doanh nghiệp đăng ký kể từ thời điểm thành lập doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động và kinh doanh doanh nghiệp có thể đăng ký thay đổi, bổ sung nghành nghề kinh doanh để phù hợp với thực tiễn yêu cầu kinh doanh của công ty. Về thủ tục thay đổi, bổ sung nghành nghề kinh doanh thì công ty TNHH hai thành viên trở lên cần tiến hành làm thủ tục thông báo tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nới doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Về thủ tục thông báo được tiến hành như sau:

1. Chuẩn bị hồ sơ

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
  • Quyết định của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
  • Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.
  • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

2. Trình tự thực hiện

  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tới Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đã đăng ký trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Kèm theo Thông báo phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.

– Doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

– Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

– Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Thời gian giải quyết 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh về thủ tục thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần giải đáp xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được các luật sư của Hồng Minh tư vấn trực tiếp.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222