Thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

Thông tin thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

1. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

Điều kiện về vốn: Dự án đầu tư thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn phải có suất đầu tư ít nhất là 20 triệu đồng/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư ít nhất được tính toán căn cứ thời điểm có quy mô dự kiến cao nhất.

Điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị: 

+ Có phòng học phù hợp về ánh sáng, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy

+ Có diện tích dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 2,5 m2/người học đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

+ Có văn phòng của ban giám đốc, lãnh đạo, phòng giáo viên, thư viện và các phòng chức năng khác.

Điều kiện về chương trình học: 

+ Chương trình giáo dục thực hiện tại cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài phải thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

+ Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài được tổ chức giảng dạy: Chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của nước ngoài; 

Điều kiện về đội ngũ nhà giáo: 

+ Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng hoặc tương đương, có ngành đào tạo phù hợp với chuyên môn được phân công giảng dạy;

+ Tỷ lệ học viên/giáo viên quy đổi tối đa là 25 học viên/giáo viên.

>> Xem thêm: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

Thành lập trung tâm ngoại ngữ vốn nước ngoài

2. Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cho phép thành lập cơ sở giáo dục 
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Đề án thành lập cơ sở giáo dục 
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu của văn bản chấp thuận cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp xây dựng cơ sở vật chất (trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 36 Nghị định này và các giấy tờ pháp lý liên quan;
 • Kế hoạch về cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục hoặc dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bao gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở giáo dục;

3. Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài

Bước 1: Qúy khách hàng tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

>> Xem thêm: Giấy chứng nhận với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương

Bước 2: Quý khách hàng tiến hành xin cấp Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

 • Quý khách hàng chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như trên
 • Nơi nộp: Sở giáo dục và đào tạo nơi trung tâm dự kiến đặt trụ sở
 • Cách thức nộp: hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện
 • Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và gửi hồ sơ xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan
 • Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện hoặc qua thư điện tử cho nhà đầu tư
 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ lập báo cáo thẩm định hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.
 •  Trường hợp hồ sơ không được chấp thuận, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của cấp có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề Thành lập trung tâm ngoại ngữ có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222