Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Trong một số trường hợp cụ thể; doanh nghiệp cho thuê lại lao động có thể rút tiền ký quỹ đã nộp tại ngân hàng thương mại của Việt Nam; hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên việc rút tiền ký quỹ này phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong bài viết dưới đây, Luật Hồng Minh xin tư vấn đến các quý khách hàng quy định của pháp luật về rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

1. Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Lao động năm 2019;
 • Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại laoo động
http://tin180.com/

2. Các trường hợp được phép rút tiền ký quỹ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp cho thuê lại đặt trụ sở chính đồng ý để doanh nghiệp cho thuê lại rút tiền ký quỹ khi doanh nghiệp thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Trường hợp 1: Doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ nguồn tài chính để thanh toán đủ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chế độ khác đối với người lao động thuê lại theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho thuê lại sau thời hạn từ 30 ngày kể từ ngày đến thời hạn thanh toán theo quy định của pháp luật;
 • Trường hợp 2: Doanh nghiệp cho thuê lại gặp khó khăn, không đủ khả năng bồi thường cho người lao động thuê lại do vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại cho người lao động thuê lại vì không bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại sau thời hạn 60 ngày kể từ ngày đến thời hạn bồi thường theo quy định của pháp luật;
 • Trường hợp 3: Doanh nghiệp không được cấp giấy phép;
 • Trường hợp 4: Doanh nghiệp cho thuê lại bị thu hồi giấy phép hoặc không được gia hạn, cấp lại giấy phép;
 • Trường hợp 5: Doanh nghiệp cho thuê lại đã thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại của Việt Nam hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam khác.

3. Chuẩn bị hồ sơ

 3.1. Hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho rút tiền ký quỹ gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, gồm:

 • Văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại;
 • Phương án sử dụng số tiền rút từ tài khoản ký quỹ, gồm: lý do; mục đích rút tiền ký quỹ; danh sách, số lượng người lao động; số tiền; thời gian; phương thức thanh toán đối với trường hợp rút tiền ký quỹ theo trường hợp 1 và 2 tại mục 2 nêu trên;
 • Báo cáo việc hoàn thành nghĩa vụ; và văn bản chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ đối với người lao động thuê lại trong trường hợp rút tiền ký quỹ theo trường hợp 4 tại mục 2 nêu trên;
 • Giấy chứng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động; đối với trường hợp rút tiền ký quỹ theo trường hợp 5 tại mục 2 nêu trên.

 3.2. Hồ sơ rút tiền ký quỹ gửi ngân hàng nhận ký quỹ, gồm:

 • Văn bản đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại;
 • Văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu số 02/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.;
 • Chứng từ rút tiền ký quỹ theo quy định của ngân hàng nhận ký quỹ (nếu có).

4. Trình tự, thủ tục thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với đầy đủ các thành phần hồ sơ như đã nêu tại mục 3.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Doanh nghiệp cho thuê lại nộp 01 bộ hồ sơ với đầy đủ thành phần hồ sơ nêu tại mục 3.1. Hồ sơ nộp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Bước 3. Xử lý hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

 • Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra và cấp giấy biên nhận ghi rõ ngày, tháng, năm nhận đủ hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc; kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kiểm tra; xác thực hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp cho thuê lại; và việc hoàn thành nghĩa vụ đối với người lao động thuê lại của doanh nghiệp cho thuê lại trong trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý để doanh nghiệp cho thuê lại rút tiền ký quỹ;
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ; và phương án sử dụng tiền ký quỹ (nếu có) gửi doanh nghiệp cho thuê lại và ngân hàng nhận ký quỹ. Trường hợp không đồng ý về việc rút tiền ký quỹ; thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản trả lời doanh nghiệp cho thuê lại; trong đó nêu rõ lý do không đồng ý. 

Bước 4. Nộp hồ sơ tại ngân hàng ký quỹ

Sau khi có văn bản đồng ý về việc rút tiền ký quỹ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; doanh nghiệp cho thuê lại nộp hồ sơ với đầy đủ thành phần hồ sơ như đã nêu tại mục 3.2 tại ngân hàng nhận ký quỹ.

Bước 5. Xử lý hồ sơ tại ngân hàng ký quỹ

Ngân hàng nhận ký quỹ tiếp nhận; và kiểm tra hồ sơ rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại; nếu đúng quy định; thì ngân hàng nhận ký quỹ cho doanh nghiệp cho thuê lại thực hiện rút tiền ký quỹ trong thời hạn 01 ngày làm việc; kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ rút tiền ký quỹ.

Lưu ý: Trường hợp rút tiền ký quỹ theo trường hợp 1 và 2 nêu tại mục 2 thì việc thanh toán; bồi thường cho người lao động thuê lại; do ngân hàng nhận ký quỹ trực tiếp chi trả theo phương án đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đồng ý; sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn, hỗ trợ và giải đáp trực tiếp. 

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222