Các trường hợp giấy phép lao động bị thu hồi

Trong một số trường hợp, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành thì giấy phep lao động có thể sẽ bị thu hồi (theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15/02/2021). Vậy những trường hợp bị thu hồi giấy phép lao động là gì? Mời các quý khách hàng cùng tìm hiểu với chúng tôi qua bài viết dưới đây của Luật Hồng Minh.

Đây là nội dung tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 15/02/2021). Các trường hợp giấy phép lao động bị thu hồi bao gồm các trường hợp sau:

Theo đó, giấy phép lao động (GPLĐ) bị thu hồi trong các trường hợp sau:

1. GPLĐ hết thời hạn

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 152/2020?NĐ-CP. Theo đó:

“Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:

  • Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết.
  • Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam.
  • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.
  • Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài.
  • Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ.
  • Thời hạn đã được xác định trong giấy phép hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
  • Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó.
  • Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.”
  • Thời hạn trong văn bản chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải thực hiện báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 4 Nghị định này.

Thu hồi giấy phép lao động

2. Chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ)

Trong trường hợp hợp đồng lao động giữa cá bên chấm dứt hiệu lực thì giấy phép lao động trong trường hợp này cũng sẽ hị thu hồi.

3. Nội dung của HĐLĐ không đúng với nội dung của GPLĐ đã được cấp

Đối với hợp đồng lao động có nội dung  không phù hợp, không đúng với nội dung giấy phép lao động đã được cấp thì giấy phép lao động trong trường hợp này cũng sẽ bị thu hồi.

4. Làm việc không đúng với nội dung trong GPLĐ đã được cấp

Nếu người lao động làm công việc không đúng với nội dung không đúng với nội dung giấy phép lao động đã được cấp thì giấy phép lao động đó sẽ bị thu hồi bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Hợp đồng trong các lĩnh vực là cơ sở phát sinh GPLĐ hết thời hạn/chấm dứt

Trường hợp các lĩnh vực là cơ sở để người sử dụng lao động xin giấy phép lao động cho người nước ngoài đã hết thời hạn, hoặc đã chấm dứt thì trong trường hơp này dù giấy phép lao động vẫn còn hiệu lực nhưng vẫn sẽ bị thu hồi.

* Xem thêm thông tin: Thu hồi giấy phép lao động người nước ngoài

6. Có văn bản thông báo của phía nước ngoài thôi cử lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Người lao động nước ngoài đang làm việc tại Viaatj Nam nếu có thông báo của phía nước ngoài về việc thôi củ lao đọng là người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam thì đối với trường hợp này, giấy phép lao động sẽ bị thu hồi lại bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt Nam sử dụng NLĐ nước ngoài chấm dứt hoạt động

Các doanh nghiệp, tổ chức, đối tác phía Việt Nam hoặc tổ chức nước ngoài tại Việt nam đang sử dụng người lao động là người nước ngoài nhưng không có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đó nữa và chấm dứt hợp đồng lao động với người này thì giấy phép lao động của gười lao động người nước ngoài trong trường hợp này cũng sẽ bị thu hồi.

8. Người sử dụng lao động hoặc NLĐ nước ngoài không thực hiện đúng quy định tại Nghị định này

Đối với việc người sử dụng lao động nước ngoài không thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP về người lao động (NLĐ) nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý NLĐ Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam thì người lao động nước ngoài đó sẽ bị thu hồi giấy phép lao động.

9. NLĐ nước ngoài trong quá trình làm việc ở Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Người lao động nước ngoài nếu có hành vi không thự hiện đúng pháp luật Việt Nam gây ảnh hưởng đến an minh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình làm việc tại Việt Nam cũng sẽ bị thu hồi giấy phép lao động.

Lời kết

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về các trường hợp giấy phép lao động bị thu hồi. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoan nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ trực tiếp

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222