Có được nhượng quyền tặng cho nhà đất khi đang nợ tiền sử dụng đất

Hiện nay, việc chuyển nhượng, tặng cho nhà đất diễn ra khá phổ biến. Nhưng không phải mọi trường hợp đều được chuyển nhượng hoặc tặng cho nhà đất mà phải đáp ứng những điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật. Nhiều người thắc mắc rằng liệu luật có cấm chuyển nhượng, tặng cho nhà đất khi đnag nợ tiền sử dụng đất không? Để giải đáp thắc mắc trên, Luật Hồng Minh chúng tôi xin cung cấp cho quý vị những thông tin sau đây:

Về điều kiện chuyển nhượng, tặng cho nhà đất

Điều kiện bên chuyển nhượng

Theo quy định tại Điều 188 Luật đất đai năm 2013 quy định về các điều kiện chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất như sau:

+ Điều kiện 1: Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

+ Điều kiện 2: Đất không có tranh chấp;

+ Điều kiện 3: Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;             

+ Điều kiện 4: Trong thời hạn sử dụng đất.

-> Xem thêm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Điều kiện nhượng quyền tặng nhà đất

Điều kiện bên nhận chuyển nhượng

Hiện nay, điều kiện về bên nhận chuyển nhượng được quy định tại Điều 191 Luật đất đai năm 2013. Cụ thể là bên nhận chuyển nhượng không được thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 Thứ nhất, Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

Thứ hai, Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ ba, Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Thứ tư, Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

  • Như vậy, khi đáp ứng yêu cầu về điều kiện chuyển nhượng của từng bên thì việc chuyển nhượng có thể được diễn ra. 

Không được chuyển nhượng, tặng cho nhà đất khi đang nợ tiền sử dụng đất

Nợ tiền sử dụng đất tức là không hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính của chủ sở hữu cho nên khi chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình thì chủ sở hữu sẽ bị hạn chế một số quyền nhất định trong đó có quyền chuyển nhượng, tặng cho.

Việc hạn chế quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật đất đai năm 2013 như sau:

“1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.”

Như vậy, nếu quý vị muốn thực hiện chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất thì cần tiến hành đầy đủ các nghĩa vụ tài chính trước khi chuyển nhượng, tặng cho.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề quý khách hàng yêu cầu. Nếu quý khách hàng có câu hỏi hay băn khoăn nào khác xin vui lòng liên hệ đến số hotline: 0843.246.222 để được luật sư của chúng tôi tư vấn trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222