Thủ tục chuyển đổi từ công ty 1 thành viên thành hai thành viên

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY THNN HAI THÀNH VIÊN NĂM 2020

Công ty TNHH một thành viên khi muốn huy động thêm vốn từ các tổ chức, cá nhân khác để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thì việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là không thể tránh khỏi. Việc chuyển đổi loại hình cho công ty có thể là chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc cũng có thể chuyển đổi thành công ty Cổ phần. Bài viết dưới đây của Hồng Minh sẽ hướng dẫn các bạn thủ tục chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.

1. Căn cứ pháp lý

– Luật Doanh nghiệp 2014.

– Nghị định 78/2015/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp.

2. Các trường hợp chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Huy động vốn góp từ tổ chức, cá nhân khác.

– Tặng cho hoặc chuyển nhượng một phần vốn góp của chủ sở hữu cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác.

– Kết hợp cả hai trường hợp trên.

Chuyển đổi từ 1 thành viên sang 2 thành viên

3. Chuẩn bị hồ sơ chuyển đổi

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định. Điều lệ bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

• Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);

• Ngành, nghề kinh doanh;

• Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;

• Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;

• Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;

• Cơ cấu tổ chức quản lý;

• Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

• Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

• Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

• Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;

• Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

• Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

• Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của các thành viên đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp thành viên là tổ chức;

– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác;
– Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.

4. Trình tự thực hiện thủ tục chuyển đổi

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi

– Bước 1: Chủ sở hữu Công ty TNHH 1 thành viên ra quyết định về việc chuyển nhượng vốn hoặc huy động thêm vốn góp

– Bước 2: Lập hồ sơ theo quy định về việc chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Các thành viên thỏa thuận về việc xây dựng Điều lệ công ty.

– Bước 3: Nộp hồ sơ và đăng ký chuyển đổi doanh nghiệp tại Sở kế hoạch Đầu tư nơi Công ty TNHH 1 thành viên đặt trụ sở.

– Bước 4: Khắc và công bố mẫu dấu của Công ty chuyển đổi.

– Bước 5: Công ty thực hiện đăng bố cáo theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Trên đây là nội dung tư vấn của Hồng Minh chúng tôi về thủ tục chuyển đổi loại hình công ty từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên. Nếu bạn còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác, bạn có thể liên hệ đến số tong tài 0843.246.222 để được luật sư và chuyên gia của chúng tôi tư vấn trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222