Thủ Tục Cấp Lại, Cấp Đổi Giấy Phép Hoạt Động Đưa Người Lao Động Đi Làm Việc Nước Ngoài

Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.Vì vậy, phải được Bộ lao động thương binh và Xã hội cấp phép mới đủ điều kiện hoạt động. Tuy nhiên thực tế có nhiều doanh nghiệp sau khi có được giấy phép bị làm mất, bị cháy hoặc bị hư hỏng,… Khi đó doanh nghiệp thường rất lo lắng và không biết xử lý như thế nào? Trong phạm vi bài viết, Luật Hồng Minh chúng tôi tư vấn thủ tục cấp đổi và cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài như sau:

Giấy phép đưa người lao động đi làm việc nước ngoài

1. Thủ tục cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

– Trường hợp cấp lại Giấy phép:

Doanh nghiệp dịch vụ được cấp lại Giấy phép khi Giấy phép bị mất, bị cháy, bị hư hỏng.

– Hồ sơ cấp lại Giấy phép:

Thành phần hồ sơ gồm có:

+ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép của doanh nghiệp dịch vụ;

+ Giấy phép bị hư hỏng hoặc văn bản xác nhận của cơ quan công an nơi doanh nghiệp dịch vụ đặt trụ sở chính trong trường hợp Giấy phép bị mất, bị cháy.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Thẩm quyền giải quyết: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và cấp Giấy phép: Cục quản lý lao động ngoài nước (thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

– Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội cấp lại Giấy phép cho doanh nghiệp dịch vụ.

2. Thủ tục cấp đổi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Trường hợp cấp đổi Giấy phép:

Doanh nghiệp dịch vụ được đổi Giấy phép khi được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh nếu có đủ điều kiện về vốn pháp định và đáp ứng các điều kiện cấp giấy phép theo quy định;

Hồ sơ cấp đổi Giấy phép:

– Hồ sơ đổi Giấy phép nộp tại Cục Quản lý lao động ngoài nước, bao gồm:

+ Văn bản đề nghị đổi Giấy phép của doanh nghiệp theo mẫu tại Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH;

+ Giấy phép đã được cấp;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cấp lại;

+ Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về vốn theo quy định;

+ Sơ yếu lý lịch của người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo giấy tờ chứng minh đủ điều kiện theo quy định;

+ Báo cáo về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài;

+ Danh sách trích ngang cán bộ chuyên trách trong bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gồm các nội dung: họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, nhiệm vụ được giao;

+ Giấy tờ xác nhận việc đóng góp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thủ tục đổi Giấy phép được quy định như sau:

– Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp dịch vụ gửi hồ sơ đổi Giấy phép đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; quá thời hạn này mà doanh nghiệp không gửi hồ sơ đổi Giấy phép thì Giấy phép mặc nhiên hết hiệu lực;

– Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét đổi Giấy phép cho doanh nghiệp dịch vụ, nếu không đổi Giấy phép phải trả lời và nêu rõ lý do bằng văn bản cho doanh nghiệp.

Một số lưu ý

– Trong thời gian từ ngày được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho đến khi được đổi Giấy phép hoặc nhận được thông báo về việc không được đổi Giấy phép, doanh nghiệp được tiếp tục hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

– Trường hợp không được đổi Giấy phép, doanh nghiệp phải chấm dứt việc ký kết các Hợp đồng cung ứng lao động, tuyển chọn lao động mới, kể từ ngày nhận được thông báo về việc không được đổi Giấy phép.

– Sau chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc không được đổi Giấy phép, doanh nghiệp dịch vụ phải chấm dứt hoạt động.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về thủ tục cấp lại, cấp đổi giấy phép lao động: hoạt động đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài. Nếu bạn còn băn khoăn hay thắc mắc gì về vấn đề này, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222 để được gặp luật sư và tư vấn trực tiếp miễn phí 24/7.

Tags: , ,

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222