Trình tự thủ tục hợp nhất doanh nghiệp?

Với nền kinh tế ngày càng phát triển, dẫn đến các doanh nghiệp thành lập ngày càng nhiều. Chính vì càng nhiều doanh nghiệp thành lập nên phát sinh càng nhiều thủ tục. Trong bài viết này, công ty Luật Hồng Minh sẽ giúp bạn tìm hiểu về trình tự thủ tục hợp nhất doanh nghiệp.

Thủ tục Hợp nhất doanh nghiệp ? Hồ sơ hợp nhất công ty

1.Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP
 • Nghị định 122/2021/NĐ-CP

2.Hợp nhất doanh nghiệp là gì ?

Hợp nhất doanh nghiệp là một trong những các cách tổ chức lại doanh nghiệp.

Theo khoản 1 Điều 200 của Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

 • Hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất; đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.

Vậy ta có thể hiểu rằng hợp nhất công ty là công ty A và công ty B hợp nhất thành công ty C ( Công ty mới); đồng thời chấm dứt tồn tại của công ty A và B.

Hợp nhất công ty bao gồm các loại công ty: Công ty hợp danh;Công ty trách nhiệm hữu hạn ( một thành viên và hai thành viên trở lên); Công ty cổ phần.

3.Trình tự thủ tục hợp nhất doanh nghiệp.

Căn cứ Khoản 2 Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2020:

Bước 1: Công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất, dự thảo Điều lệ công ty hợp nhất

Theo điểm a Khoản 2 Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “ Hợp đồng hợp nhất bao gồm các nội dung sau”:

 • tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị hợp nhất; 
 • tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty hợp nhất;
 • thủ tục và điều kiện hợp nhất;
 • phương án sử dụng lao động; 
 • thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất; 
 • thời hạn thực hiện hợp nhất;

Bước 2: Bầu và bổ nhiệm các chức danh

Theo điểm b khoản 2 Điều 200 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

 • Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp nhất theo quy định của Luật này. 
 • Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua.

Bước 3: Đăng ký thành lập doanh nghiệp mới.

Tiến hành đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp nhất theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, quy định cụ thể cho từng loại hình doanh nghiệp.

Theo quy định của Khoản 3 Điều 25 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

Trường hợp hợp nhất một số công ty thành một công ty mới, ngoài giấy tờ quy định tại các Điều 22, 23 và 24 Nghị định này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty hợp nhất phải có các giấy tờ sau đây:

 1. a) Hợp đồng hợp nhất theo quy định tại Điều 200 Luật Doanh nghiệp;
 2. b) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng hợp nhất công ty của các công ty bị hợp nhất và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng hợp nhất để thành lập công ty mới.

Kết luận

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp ,Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn; xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222