Thủ tục giao đất cho thuê đất nông nghiệp đối với gia đình, cá nhân

Khi có nhu cầu sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân phải làm đơn xin giao đất, cho thuê đất. Để hộ gia đình, cá nhân nắm rõ hơn về hồ sơ cũng như trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, Luật Hồng Minh xin chia sẻ đến quý vị bài viết dưới đây:

1. Căn cứ giao đất, cho thuê đất

* Căn cứ giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân: UBND cấp huyện quyết định giao đất cho hộ gia đình, cá nhân dựa trên 02 căn cứ sau:

– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm sẽ quy định chi tiết diện tích đất được phép chuyển mục đích, diện tích đất được giao, cho thuê đất…).

– Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân thể hiện trong đơn xin giao đất.

* Các trường hợp giao đất: Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất sẽ thuộc một trong hai trường hợp: Có thu tiền sử dụng đất hoặc không thu tiền sử dụng đất, cụ thể:

Thủ tục giao đất cho thuê đất nông nghiệp

Trường hợp 1: Giao đất không thu tiền sử dụng đất

Theo Điều 54 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước giao đất cho hộ gia đình, cá nhân không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

– Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức giao đất nông nghiệp (mỗi địa phương sẽ có hạn mức giao đất riêng theo quyết định của UBND cấp tỉnh).

Lưu ý: Hạn mức là quy định về giới hạn diện tích đất tối đa mà hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước giao để sử dụng.

– Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên.

Trường hợp 2: Giao đất có thu tiền sử dụng đất

Theo khoản 1 Điều 55 Luật Đất đai 2013, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở.

* Các trường hợp cho thuê đất:  Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

+  Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối;

+ Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức được giao .

Thành phần hồ sơ đối với thủ tục giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân

Theo Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT thì thành phần hồ sơ xin giao đất,  thuê đất bao gồm:

  •  Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT
  • Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất

* Thành phần hồ sơ phòng tài nguyên lập để trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, quận, thành phố thuộc tình bao gồm:

+ Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

+ Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất

+ Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất

+ Tờ trình kèm theo dự thảo quyết định giao đất (Mẫu số 02) hoặc dự thảo quyết định cho thuê đất (Mẫu số 03) ban hành kèm theo thông tư 30/2014/TT-BTNMT

Thủ tục giao đất, cho thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân

Bước 1: Người xin giao đất, thuê đất nộp hồ sơ tại Phòng tài nguyên và môi trường của Huyện

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Sau khi nhận được hồ sơ của người xin giao đất, thuê đất thì Phòng Tài nguyên môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ

Sau đó trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao đất

Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính của người được giao đất, cho thuê đất.

Đối với hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất và thuê đất thì người sử dụng đất phải tiến hành nộp tiền sử dụng đất

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao đất trên thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được giao đất, cho thuê đất.

Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề quý khách hàng yêu cầu. Nếu quý khách hàng có câu hỏi hay băn khoăn nào khác xin vui lòng liên hệ đến số hotline: 0843.246.222 để được luật sư của chúng tôi tư vấn trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222