Điều kiện đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn

Để đầu tư kinh doanh sân gôn, nhà đầu tư cần phải đáp ứng những điều kiện đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn như thế nào? Hãy cùng Luật Hồng Minh tim hiểu vấn đề nêu trên.

Nghị định 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn đã quy định như sau:

1. Điều kiện về địa điểm xây dựng sân gôn

 Sân gôn được xây dựng tại địa điểm đáp ứng các điều kiện sau:

 • Phù hợp với nguyên tắc quy định:

+ Hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, dịch vụ, du lịch, thể thao, đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa hình thức vui chơi, giải trí, phát triển thể lực, sức khỏe cộng đồng.

+ Việc thực hiện Dự án sân gôn không được làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh; trật tự, an toàn xã hội; đạo đức xã hội; sức khỏe cộng đồng; môi trường, các nguồn tài nguyên thiên nhiên; di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và bảo vệ theo quy định của pháp luật; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, an sinh xã hội của người bị thu hồi đất để xây dựng sân gôn.

+ Đất sử dụng để xây dựng sân gôn phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bảo đảm sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; đáp ứng các điều kiện, thủ tục theo quy định tại Nghị định này, pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường và pháp luật có liên quan.

 • Đáp ứng điều kiện về sử dụng đất theo quy định

 • Điều kiện khác:

– Phù hợp với định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế – xã hội; quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường theo quy hoạch tỉnh; quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và quy hoạch có liên quan.

– Đáp ứng điều kiện xây dựng công trình cảnh quan; hạ tầng kỹ thuật kết nối trong và ngoài khu vực sân gôn.

– Phù hợp với yêu cầu lập hành lang bảo vệ nguồn nước; phòng, chống ô nhiễm; suy thoái, cạn kiệt nguồn nước theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước và các yêu cầu theo quy định của pháp luật về đê điều, phòng chống thiên tai, tài nguyên môi trường biển, hải đảo.

2. Điều kiện sử dụng đất để thực hiện Dự án sân gôn

 • Các loại đất không được sử dụng để xây dựng sân gôn và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân gôn:

a) Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;

b) Đất rừng, đất trồng lúa, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này;

c) Đất thuộc các khu vực có yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử – văn hóa; danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng; di tích thuộc danh mục kiểm kê của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; trừ trường hợp việc sử dụng đất tại vùng bao quanh hoặc tiếp giáp khu vực có yếu tố gốc cấu thành di tích để xây dựng sân gôn không được làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường – sinh thái của di tích và phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật di sản văn hóa;

d) Đất xây dựng khu công nghiệp; cụm công nghiệp; khu công nghệ thông tin tập trung; khu công nghệ cao.

đ) Đất thuộc phạm vi bảo vệ đê điều và hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định của Luật Đê điều, Luật Tài nguyên, môi trường và hải đảo.

 • Điều kiện khác:

– Dự án sân gôn ở vùng trung du; miền núi được sử dụng tối đa không quá 5 ha đất trồng lúa một vụ; phân tán tại địa điểm xây dựng và phải đáp ứng điều kiện về bảo vệ; phát triển đất trồng lúa; điều kiện thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Dự án sân gôn sử dụng đất rừng sản xuất không phải là rừng tự nhiên phải đáp ứng điều kiện cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp.

– Việc sử dụng đất tại vùng bao quanh hoặc tiếp giáp khu vực có yếu tố gốc cấu thành di tích để xây dựng sân gôn không được làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường – sinh thái của di tích và phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật di sản văn hóa.

3. Điều kiện xây dựng, mở rộng sân gôn và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân gôn

 • Diện tích sân gôn tiêu chuẩn (18 lỗ) không quá 90 ha (bình quân không quá 5 ha trên một lỗ gôn); diện tích Dự án sân gôn xây dựng lần đầu không được quá 270 ha (54 lỗ gôn).
 • Mật độ xây dựng gộp của khu đất xây dựng sân gôn và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân gôn thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành.
 • Nhà đầu tư phải hoàn thành xây dựng sân gôn trong thời hạn không quá 36 tháng; đối với sân gôn 18 lỗ; hoặc không quá 48 tháng; đối với sân gôn khác; kể từ ngày được quyết định cho thuê đất.
 • Việc mở rộng Dự án sân gôn đã được quyết định chủ trương đầu tư chỉ được xem xét sau khi Dự án đó đã hoàn thành xây dựng, đưa vào hoạt động và đáp ứng các điều kiện quy định.
 • Trường hợp nhà đầu tư đề xuất các Dự án sân gôn khác nhau trên cùng địa giới hành chính của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì đề xuất Dự án sân gôn kế tiếp của nhà đầu tư đó chỉ được xem xét sau khi Dự án sân gôn đã được quyết định chủ trương đầu tư trước đó hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động.

3. Điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện Dự án sân gôn

 • Đáp ứng điều kiện về năng lực tài chính và các điều kiện cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án sân gôn theo quy định của pháp luật về đất đai, ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án (đối với trường hợp phải ký quỹ) theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 • Có giải pháp, kế hoạch và cam kết hỗ trợ tái định cư, đào tạo, sử dụng lao động phù hợp cho người đang sử dụng khu đất dự kiến thực hiện Dự án sân gôn và người lao động tại địa phương.
 • Tự bảo đảm các yêu cầu, điều kiện cần thiết về kết cấu hạ tầng giao thông, điện, nước; xử lý nước thải và bảo vệ môi trường.

4. Điều kiện kinh doanh sân gôn

Việc cung cấp dịch vụ chơi gôn, kinh doanh hoạt động tập luyện, thi đấu gôn và các dịch vụ có liên quan phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn tài chính và nhân lực theo quy định của pháp luật về thể dục, thể thao.

Kết luận

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh về vấn đề Điều kiện đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn; hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222