Quy trình, thủ tục tách công ty theo quy định của pháp luật hiện hành?

Tách công ty là việc chia công ty TNHH , công ty Cổ phần thành một số công ty cùng loại, công ty bị tách vẫn  tiếp tục hoạt động sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Vậy quy trình, thủ tục tách doanh nghiệp được tiến hành ra sao? Trong bài viết dưới đây, Luật Hồng Minh sẽ giúp bạn tìm hiểu quy trình, thủ tục tách doanh nghiệp được tiến hành ra sao?

Phân biệt chia và tách doanh nghiệp, theo quy định của luật doanh nghiệp.

1.Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP

2.Tách công ty là gì?

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, tách doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với loại hình công ty TNHH và công ty cổ phần ( quy định tại Khoản 1 Điều 199 Luật Doanh nghiệp 2020) 

Điều 199. Tách công ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

3.Hình thức tách công ty

Công ty có thể tách bằng một trong hai hinh thức sau hoặc áp dụng cả 2 hình thức:

 • Tách một phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
 • Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;

4.Thủ tục tách doanh nghiệp

Bước 1: Thông qua nghị quyết tách công ty

Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu sau:

 • tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty.
 •  Nghị quyết, quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết;

Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này.

5.Hồ sơ tách doanh nghiệp

Hồ sơ Đăng ký doanh nghiệp đối với công ty được tách ( Công ty Cổ phần, Công ty TNHH hai thành viên trở lên)

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông và nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Nghị quyết, quyết định về việc chia, tách công ty
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc chia, tách công ty:
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý: 
 • Giấy tờ pháp lý cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập..
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty bị chia, tách

Đối với Công ty TNHH một thành viên

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Điều lệ công ty
 • Nghị quyết, quyết định về việc chia, tách công ty
 • Bản sao các giấy tờ pháp lý: 

Giấy tờ pháp lý cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Giấy tờ pháp lý cá nhân đối với chủ sở hữu công ty

6.Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách

Theo Điều 61 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

Hồ sơ bao gồm:

 • Nghị quyết, quyết định về việc chia, tách công ty
 • Biên bản họp ( đối với công ty TNHH hai thành viên và Công ty Cổ phần)
 • Thông báo thay đổi
 • Uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký.

Kết luận:

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề Quy trình, thủ tục tách công ty theo quy định của pháp luật hiện hànhNếu quý khách hàng còn có câu hỏi nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn; xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222