Quy định của pháp luật đối với hoạt động quan trắc môi trường lao động

Trong hoạt động quan trắc môi trường lao động; pháp luật Việt Nam hiện hành có những quy định và yêu cầu nhất định đối với các tổ chức có hoạt động này. Vậy những quy định đó là gì? Mời các quý khách hàng cùng tìm hiểu với Luật Hồng Minh chúng tôi về quy định của pháp luật đối với hoạt động quan trắc môi trường lao động.

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015;
 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;
 • Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Nguyên tắc thực hiện quan trắc môi trường lao động

 • Thực hiện quan trắc đầy đủ yếu tố có hại được liệt kê trong Hồ sơ vệ sinh lao động do cơ sở lao động lập.
 • Đối với nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm; khi quan trắc môi trường lao động phải thực hiện đánh giá gánh nặng lao động và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động Ec-gô-nô-my quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định 44/2016/NĐ-CP.
 • Quan trắc môi trường lao động thực hiện theo đúng kế hoạch đã lập giữa cơ sở lao động; và tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động.
 • Quan trắc môi trường lao động bảo đảm như sau:

+ Thực hiện trong thời gian cơ sở lao động đang tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh;

+ Lấy mẫu theo phương pháp lấy mẫu cá nhân và vị trí lấy mẫu được đặt tại vùng có khả năng ảnh hưởng đến người lao động;

+ Đối với quan trắc môi trường lao động bằng phương pháp phát hiện nhanh khi kết quả có nghi ngờ; tổ chức quan trắc môi trường lao động lấy mẫu; phân tích bằng phương pháp phù hợp tại phòng xét nghiệm đủ tiêu chuẩn.

 • Yếu tố có hại cần quan trắc; đánh giá được bổ sung cập nhật trong Hồ sơ vệ sinh lao động trong trường hợp sau đây:

+ Có thay đổi về quy trình công nghệ; quy trình sản xuất hoặc khi thực hiện cải tạo; nâng cấp cơ sở lao động mà có nguy cơ phát sinh yếu tố nguy hại mới đối với sức khỏe người lao động;

+ Tổ chức quan trắc môi trường lao động đề xuất bổ sung khi thực hiện quan trắc môi trường lao động;

+ Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Một số nguyên tắc khác:

 • Tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động được thanh toán chi phí quan trắc môi trường lao động; đánh giá tiếp xúc nghề nghiệp; báo cáo và phí quản lý do người sử dụng lao động chi trả theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức quan trắc môi trường lao động báo cáo Bộ Y tế hoặc Sở Y tế về yếu tố có hại mới được phát hiện; phát sinh tại cơ sở lao động mà chưa có quy định về giới hạn cho phép.

3. Căn cứ xây dựng kế hoạch quan trắc môi trường lao động

 • Hồ sơ vệ sinh lao động của cơ sở lao động; quy trình sản xuất kinh doanh; và số lượng người lao động làm việc tại bộ phận có yếu tố có hại để xác định số lượng yếu tố có hại cần quan trắc; số lượng mẫu cần lấy và vị trí lấy mẫu đối với mỗi yếu tố có hại.
 • Số người lao động làm nghề; công việc nặng nhọc; độc hại; nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc; độc hại, nguy hiểm tại cơ sở lao động.
 • Yếu tố vi sinh vật; dị nguyên; yếu tố gây dị ứng; ung thư và các yếu tố có hại khác có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động mà chưa được xác định trong Hồ sơ vệ sinh lao động.

4. Quy trình thực hiện quan trắc môi trường lao động

 • Trước khi thực hiện quan trắc môi trường lao động; tổ chức quan trắc môi trường lao động đảm bảo máy móc; thiết bị phục vụ quan trắc môi trường lao động được hiệu chỉnh; hiệu chuẩn theo đúng quy định của pháp luật.
 • Thực hiện đúng và đầy đủ quy trình quan trắc môi trường lao động đã cam kết.
 • Thông báo trung thực kết quả quan trắc môi trường lao động cho người sử dụng lao động.
 • Trường hợp kết quả quan trắc môi trường lao động không bảo đảm; cơ sở lao động thực hiện như sau:

+ Triển khai biện pháp cải thiện điều kiện lao động; giảm thiểu yếu tố có hại và phòng chống bệnh nghề nghiệp;

+ Tổ chức khám sức khỏe phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp; và bệnh liên quan đến nghề nghiệp cho người lao động ở các vị trí có môi trường lao động không đảm bảo;

+ Bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

5. Quản lý, lưu trữ kết quả quan trắc môi trường lao động

 • Kết quả quan trắc môi trường lao động lập theo Mẫu số 04 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP; và được lập thành 02 bản: 01 bản gửi cơ sở lao động đã ký hợp đồng thực hiện quan trắc môi trường lao động; 01 bản lưu tại tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động.
 • Thời gian lưu giữ kết quả quan trắc môi trường lao động thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về quy định của pháp luật đối với hoạt động quan trắc môi trường lao động. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, giải đáp liên quan đến vấn đề nêu trên, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222