Việc gia hạn sử dụng đất đối với đất nông nghiệp?

Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp là tên thường dùng để gọi thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp đối với người sử dụng đất. Vậy việc gia hạn sử dụng đất nông nghiệp được quy định như thế nào? Trong bài viết dưới đây; Luật Hồng Minh sẽ giúp bạn tìm hiểu quy định của pháp luật về việc gia hạn sử dụng đất nông nghiệp.

1.Căn cứ pháp lý

  • Luật Đất đai 2013
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật

2.Quy định về việc việc gia hạn sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình và cá nhân khi hết hạn sử dụng

Theo Khoản 1 Điều 126 Luật Đất đai quy định:

  • Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 129 của Luật này là 50 năm. Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

Tại Khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014 (Số: 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014) quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai như sau:

Điều 74. Trình tự, thủ tục gia hạn sử dụng đất; xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất.

  • Hộ gia đình; cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất; khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, căn cứ quy định trên; khi hết thời hạn sử dụng đất thì thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất không phải là thủ tục bắt buộc; và gia đình bạn sẽ tiếp tục sử dụng đất với thời hạn 50 năm hoặc gia đình bạn có thể làm thủ tục để điều chỉnh thời hạn quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, pháp luật đất đai hiện hành không quy định về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; vì vậy nếu gia đình không thực hiện thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất thì vẫn tiếp tục sử dụng mảnh đất trên.

  • Nhưng trong trường hợp phần diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao thuộc trường hợp không thuộc trường hợp phải gia hạn thời gian sử dụng đất

Lúc này; để quyền sử dụng đất được tham gia giao dịch (ví dụ như chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp…) thì gia đình bạn chỉ cần thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp theo quy định pháp luật.

Mục đích của thủ tục này là để điều chỉnh thời gian sử dụng đất trên Giấy chứng nhận để phù hợp với điều kiện trong thời gian sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013.

Điều kiện để hộ gia đình, cá nhân được thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận trong hạn mức giao, công nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

  • Đối với trường hợp, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao; khu kinh tế và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 của Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP này có nhu cầu gia hạn sử dụng đất.

Để được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp trong trường hợp này thì trước khi hết hạn ít nhất là 06 tháng;

– Cần phải thực hiện thủ tục đề nghị gia hạn thời gian sử dụng đất nông nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

– Nếu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cho bạn tiếp tục được sử dụng đất nông nghiệp (đồng ý cho gia hạn thời gian sử dụng) thì bạn được sử dụng trong thời gian tiếp theo quyết định.

– Ngược lại; nếu bạn không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép gia hạn thời gian sử dụng đất thì diện tích đất thuê của bạn sẽ bị Nhà nước thu hồi theo quy định.

Như vậy, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp là đất thuê nằm ngoài khu công nghệ cao; khu công nghiệp,…thì cần phải thực hiện thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất. Nếu không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép gia hạn thời gian sử dụng đất thì hộ gia đình; cá nhân không được tiếp tục sử dụng mà sẽ bị thu hồi quyền sử dụng đất theo quy định.

Kết luận

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về  việc gia hạn sử dụng đất đối với đất nông nghiệp. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn; hướng dẫn; giải đáp liên quan đến vấn đề này, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222