Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH

Chuyển đổi doanh nghiệp là việc các doanh nghiệp chuyển từ loại hình doanh nghiệp này sang loại hình doanh nghiệp khác để phù hợp với sự phát triển và định hướng của doanh nghiệp. Vậy quy trình, thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH tiến hành như thế nào? Trong bài viết dưới đây; Luật Hồng Minh sẽ giúp bạn tìm hiểu về quy trình, thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH.

1.Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh Nghiệp 2020
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT

2.Điều kiện để được chuyển sang loại hình trách nhiệm hữu hạn

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 205 Luật Doanh nghiệp 2020. Doanh nghiệp tư nhân được phép chuyển đổi sang loại hình Công ty TNHH khi thoả mãn các quy định sau;

 • Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

3.Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Căn cứ theo Điều 23;  Điều 24 và khoản 1; Điều 26; Nghị định 01/2021/NĐ-Cp quy định hồ sơ đăng ký chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.( Phụ lục I-2, Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)

 • Điều lệ công ty.

 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

-Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

-Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân;

-Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);

-Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền. Và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

– Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư; và các văn bản hướng dẫn thi hành.

 • Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán ;và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

 •  Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận; và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;

 • Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận; và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;

 • Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp tư nhân;

 • Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho vốn của doanh nghiệp tư nhân;

 • Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;

 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn; mua cổ phần; mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài; tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn mua cổ phần; mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Sau khi hoàn thành hồ sơ đăng ký; bạn sẽ nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh sở KHĐT địa phương nơi cấp giấy CNĐKKD. Trong thời gian 7 ngày làm việc; phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ và làm thủ tục này cho bạn.

Kết luận

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHHNếu quý khách hàng còn có câu hỏi nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn; xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222