Hình thức trả lương theo quy định của pháp luật

Một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với người lao động là tiền lương và hình thức trả lương khi họ tiến hành làm công việc do người sử dụng lao động yêu cầu. Việc được trả lương đúng, đầy đủ là quyền lợi của người lao động; và là nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Để đảm bảo quyền và lợi ích tối đa của người lao động, pháp luật lao động hiện hành cũng có những quy định cụ thể trong vấn đề trả lương cho người lao động. Trong bài viết dưới đây, Luật Hồng Minh xin tư vấn đến các quý khách hàng hình thức trả lương theo quy định của pháp luật.

1. Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật Lao động năm 2019;
  • Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.

 

hình thức trả lương
các hình thức trả lương

2. Các hình thức trả lương

  • Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về hình thức trả lương theo thời gian; sản phẩm hoặc khoán.
  • Lương được trả bằng tiền mặt; hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng; thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.  

3. Hình thức trả lương

Hình thức trả lương nêu trên được quy định cụ thể như sau:

  • Căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất; kinh doanh; người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trong hợp đồng lao động hình thức trả lương theo thời gian; theo sản phẩm và trả lương khoán như sau:

+ Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian; căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Cụ thể:

  • Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc;
  • Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng; thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;
  • Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng; thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần; thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
  • Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc. Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày; thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động.

+ Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm; căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng; chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

+ Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán; căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

  • Tiền lương của người lao động theo các hình thức trả lương theo quy định nêu trên được trả bằng tiền mặt; hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương; khi chọn trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về hình thức trả lương theo quy định của pháp luật. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn, hỗ trợ và giải đáp trực tiếp. 

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222