Giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Hiện nay việc tranh chấp những mảnh đất không có sổ đỏ khá nhiều, nhiều hộ gia đình cá nhân thắc mắc là không có sổ đỏ nhưng có các giấy tờ về nguồn gốc đất thì có thể là căn cứ để giải quyết tranh chấp hay không? Hay các giấy tờ cần thiết để giải quyết tranh chấp khi không có sổ đỏ là gì? Để giải đáp những thắc mắc liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ, Luật Hồng Minh xin chia sẻ cho quý vị những thông tin sau đây:

1. Giấy tờ cần thiết để giải quyết tranh chấp khi không có sổ đỏ.

Hiện nay,việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2014, cụ thể là nếu hộ gia đình, cá nhân có một trong các giấy tờ sau đây sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

– Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

–  Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

– Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

– Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

–  Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

– Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Như vậy, nếu hộ gia đình, cá nhân không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng có một trong các loại giấy tờ trên thì cũng có thể được chấp nhận khi giải quyết tranh chấp.

Tranh chấp đất đai khi không có sổ đỏ

Trường hợp gia đình, cá nhân thiếu giấy tờ

Nếu mà hộ gia đình, cá nhân không có một trong các loại giấy tờ trên thì cơ quan có thẩm quyền sẽ dựa vào các căn cứ giải quyết tranh chấp đất đai sau đây để giải quyết tranh chấp: ( theo Điều 91 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

+ Chứng cứ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất do các bên tranh chấp đất đai đưa ra;

+ Thực tế diện tích đất mà các bên tranh chấp đang sử dụng ngoài diện tích đất đang có tranh chấp và bình quân diện tích đất cho một nhân khẩu tại địa phương;

+  Sự phù hợp của hiện trạng sử dụng thửa đất đang có tranh chấp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

+  Chính sách ưu đãi người có công của Nhà nước;

+ Quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất

2. Cơ quan giải quyết tranh chấp

Hiện này, thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai được quy định tại Điều 203 Luật đất đai năm 2014, cụ thể là:

+ Ủy ban nhân dân huyện

+  Tòa án nhân huyện

+ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

-> Xem ngay: Thủ tục thế chấp quyền sử dụng đất

3. Thủ tục giải quyết tranh chấp

Nếu có một trong các giấy tờ về đất như ở mục 1 chúng tôi đã nếu thì hộ gia đình, cá nhân nộp đơn yêu cầu Tòa án nhân dân giải quyết tranh chấp

Đối với tranh chấp đất đai mà không có giấy tờ về đất đai thì có thể lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp là:

  • Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện. Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;
  • Khởi kiện tại Tòa án nhân dân.

Trên đây là những ý kiến tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề quý khách hàng yêu cầu. Nếu quý khách hàng có câu hỏi hay băn khoăn nào khác xin vui lòng liên hệ đến số hotline: 0843.246.222 để được luật sư của chúng tôi tư vấn trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222