Doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thế nào?

Doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sử dụng đất kinh doanh thương mại được Nhà nước giao cho cá nhân được không? Doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thế nào?  Trong bài viết dưới đây, Luật Hồng Minh sẽ giúp bạn giải đáp vấn đề “ Doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thế nào?”

Tư vấn chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc sở hữu chung

1.Căn cứ pháp lý

Luật đất đai 2013

2.Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức như thế nào?

Theo quy định tại Điều 105 Luật Đất đai 2013, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1.Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho:

 • tổ chức,
 • cơ sở tôn giáo;
 • người Việt Nam định cư ở nước ngoài,
 • doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;
 • tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho:

 • hộ gia đình,
 • cá nhân,
 • cộng đồng dân cư,
 • người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì do cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Vậy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho doanh nghiệp/công ty cổ phần  sẽ do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.

3.Quyền chuyển nhượng đất kinh doanh thương mại được thực hiện tại thời điểm nào? 

Căn cứ quy định tại Điều 168 Luật Đất đai 2013 thì quyền chuyển nhượng đất kinh doanh thương mại được thực hiện tại thời điểm sau:

Điều 168. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền :

 • chuyển nhượng,
 • cho thuê,
 • cho thuê lại,
 • tặng cho,
 • thế chấp,
 • góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận.

Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định:

 • giao đất,
 • cho thuê đất;
 • trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

Thời điểm người thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê; chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời chuyển nhượng toàn bộ dự án đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê sau khi có Giấy chứng nhận và có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 194 của Luật này.

4.Doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sử dụng đất kinh doanh thương mại được Nhà nước giao cho cá nhân được không?

Theo khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai 2013 thì doanh nghiệp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền và nghĩa vụ như sau:

Điều 174. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

1.Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này.

2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây:

 • Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;
 • Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;
 • cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;
 • Tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước;
 • tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng;
 • tặng cho nhà tình nghĩa gắn liền với đất theo quy định của pháp luật;
 • Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;
 • Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất; kinh doanh với tổ chức, cá nhân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Như vậy, tổ chức kinh tế được giao đất; thuê trả tiền một lần được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất; không phân biệt là chuyển cho cá nhân hay tổ chức khác. Cá nhân nhận chuyển nhượng nếu muốn sử dụng cho mục đích khác thì áp dụng quy định chuyển mục đích sử dụng đất.

Kết luận

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề Doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sử dụng đất như thế nào? Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn; xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222.

 

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222