Cấp giấy chứng nhận cho đất được giao không đúng thẩm quyền

 

Trong một số trường hợp, đất giao không đúng thẩm quyền nhưng vẫn được cấp sổ đỏ. Vậy trường hợp nào được cấp, trường hợp nào không? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Luật Hồng Minh để biết thêm thông tin chi tiết.

1. Thế nào là đất được giao không đúng thẩm quyền?

Theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP giao đất không đúng thẩm quyền gồm các trường hợp sau:

– Các trường hợp người đứng đầu điểm dân cư giao đất hoặc UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ;

– Tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác.

Theo Điều 59 Luật đất đai 2013, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất là

+ UBND cấp tỉnh (đối với tổ chức; đối với cơ sở tôn giáo; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định)

+ UBND cấp huyện (đối với hộ gia đình, cá nhân; đối với cộng đồng dân cư).

Như vậy, nếu tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc không phải do UBND cấp tỉnh hoặc huyện giao thì đó là đất được giao không đúng thẩm quyền.

2. Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) cho đất được giao không đúng thẩm quyền

Tình trạng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập (bệnh viện, các trường đại học…) phân đất cho cán bộ, công chức, viên chức xảy ra khá phổ biến; nhất là trước khi có Luật Đất đai 2003. Tuy đây là trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền nhưng vẫn được cấp Sổ đỏ nếu đủ điều kiện sau:

  • Giai đoạn 1: Giao không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993.

Khoản 2 Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định:

Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Nghị định này”

Trường hợp này muốn được cấp Sổ đỏ phải đủ 03 điều kiện sau:

– Đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993;

– Không có tranh chấp;

– Phù hợp với quy hoạch.

Lưu ý: Không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được cấp Sổ đỏ.

  • Giai đoạn 2: Giao không đúng thẩm quyền từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014.

Khoản 3 Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

“Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại khoản 2 Điều 20 của Nghị định này.

Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở hoặc công trình xây dựng khác thì diện tích còn lại không có nhà ở, công trình xây dựng được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng đang sử dụng, nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất”.

Trường hợp này để được cấp Sổ đỏ phải đủ 03 điều kiện sau:

– Đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 01/7/2014;

– Không có tranh chấp;

– Phù hợp với quy hoạch.

  • Giai đoạn 3: Đất được giao không đúng thẩm quyền từ ngày 01/7/2014

Khoản 5, Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

Nhà nước không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau.

Vậy nếu hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất nhưng không phải là Ủy ba nhân dân cấp huyện thì không những không được cấp Giấy chứng nhận mà còn bị thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao.

Kết luận

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề Cấp giấy chứng nhận cho đất được giao không đúng thẩm quyền . Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222