Thủ Tục Thông Báo Tạm Ngừng Chi Nhánh Công Ty

Chi nhánh là một đơn vị phụ thuộc của công ty, chi nhánh có thể cùng tỉnh, thành phố với đơn vị chủ quản hoặc khác tỉnh, thành phố với đơn vị chủ quản. Các hoạt động phát sinh khi đăng ký tạm ngừng hoạt động của chi nhánh được chúng tôi liệt kê dưới đây:

1. Chỉ đăng ký tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh

Lưu ý: Không đăng ký tạm ngừng kinh doanh của đơn vị chủ quản.

Doanh nghiệp sẽ chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh cho chi nhánh tại phòng đăng ký kinh doanh tại tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở của chi nhánh.

Tạm ngừng chi nhánh công ty

2. Đăng ký tạm ngừng kinh doanh của đơn vị chủ quản và tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh

Trong trường hợp này lại tiếp tục phân chia thành hai loại là chi nhánh cùng tỉnh, thành phố với đơn vị chủ quản và chi nhánh khác tỉnh, thành phố với đơn vị chủ quản.

Trường hợp 1: Chi nhánh cùng tỉnh với đơn vị chủ quản

Trong trường hợp này công ty có thể nộp hồ sơ tạm ngừng cho chi nhánh trước, sau khi được chấp thuận và trả kết quả từ phòng đăng ký kinh doanh, công ty tiếp tuc nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh cho đơn vị chue quản. Hoặc công ty có thể chuẩn bị hồ sơ tạm ngừng của chi nhánh và hồ sơ tạm ngừng của đơn vị chủ quản để nộp cùng lúc.

Trường hợp 2: Chi nhánh khác tỉnh với đơn vị chủ quản

Trong trường hợp này bắt buộc công ty cần phải nộp hồ sơ tạm ngừng của chi nhánh trước (tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh đặt trụ sở). Sauk hi được chấp thuận và trả kết quả từ phòng đăng ký kinh doanh, công ty tiếp tục nộp hồ sơ tạm ngừng cho đơn vị chủ quản.

3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của chi nhánh

  • Thời hạn tạm ngừng chi nhánh không được quá 1 năm.
  • Thời hạn tạm ngừng chi nhánh liên tục không được quá 2 năm.
  • Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất là 15 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

4. Kê khai nộp thuế cho chi nhánh trong thời gian tạm ngừng hoạt động

  • Doanh nghiệp sẽ không phải kê khai thuế cho chi nhánh trong thời gian chi nhánh tạm ngừng hoạt động (áp dụng đối với chi nhánh khác tỉnh với đơn vị chủ quản và chi nhánh hạch toán độc lập)
  • Chi nhánh không phải nộp thuế môn bài trọn một năm dương lịch. Tạm ngừng không trọn một năm dương lịch vẫn phải nộp lệ phí môn bài cả năm.

5. Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh chi nhánh

  • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh (Phụ lục II-21, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
  • Đối với doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì ngoài các giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp nộp kèm theo: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư; Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế; Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.
  • Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

6. Trình tự thực hiện

Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký hoạt động chi nhánh chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.

Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc chi nhánh đăng ký tạm ngừng hoạt động.

7. Cách thức thực hiện

Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đầy đủ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Trên đây là những ý kiến tư vấn pháp luật của Luật Hồng Minh chúng tôi về thủ tạm ngừng hoạt động kinh doanh của chi nhánh. Chúng tôi hi vọng những ý kiến tư vấn của chúng tôi có thể giúp ích được cho các bạn. Nếu bạn còn băn khoăn hay câu hỏi nào khác về vấn đề này, bạn vui lòng liên hệ đến số hotline 0843.246.222 để được các chuyên gia của chúng tôi tư vấn trực tiếp.

Tags: ,

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222