Thủ Tục Thay Đổi Vốn Điều Lệ Công Ty Mới Nhất

Vốn điều lệ công ty là yếu tố bắt buộc phải có trong đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Công ty vẫn có thể thay đổi vốn điều lệ để phù hợp với nhu cầu phát triển của công ty. Cũng như các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh khác, việc thay đổi vốn điều lệ cũng phải thực hiện theo các trình tự, thủ tục của pháp luật. Sau đây Luật Hồng Minh sẽ giúp các bạn tìm hiểu về trình tự cũng như thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty.

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

– Trong trường hợp công ty đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh công ty hợp danh, công ty buộc phải gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

– Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế).

– Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

– Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mỗi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

– Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình thức tăng giảm vốn.

– Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/ND-CP về đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với công ty hợp danh.

Chú ý: Kèm theo thông báo cần phải có:

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty.

Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư.

– Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, kèm theo Thông báo như trên, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có:

  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Lưu ý: Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

– Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ:

– Doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

– Kèm theo Thông báo phải có thêm báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Bước 2. Nộp hồ sơ

– Nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh.

– Thời gian hoàn tất thủ tục là từ 03 – 05 ngày làm việc.

Bước 3.  Công bố thông tin trên cổng thông tin quốc gia vê đăng ký doanh nghiệp

Sau khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ, doanh nghiệp phải công bố thông tin thay đổi trên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thay đổi.

Chú ý: Sau khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thành viên công ty; chủ sở hữu và cổ đông của công ty; chịu trách nhiệm đối với phần vốn của mình sau khi đăng ký thay đổi trong doanh nghiệp.

–  Sau khi thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp mà làm thay đổi mức thuế môn bài thì doanh nghiệp phải nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 31/12 cùng năm. Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ công ty mà làm thay đổi mức nộp thuế môn bài; thì doanh nghiệp phải nộp bổ sung phần thuế môn bài.

Dịch vụ của Công ty tư vấn Hồng Minh về thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

– Tư vấn, kiểm tra, Soạn thảo hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty;

– Đại diện Quý khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi quá trình thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp tới khi ra kết quả và bàn giao cho Quý khách hàng;

– Đại diện Quý khách hàng thực hiện công bố thông tin thay đổi đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

Mọi vướng mắc trong quá trình thay đổi vốn điều lệ của Công ty Quý khách hàng hãy liên hệ với Công ty Tư vấn Hồng Minh để được tư vấn chi tiết. Quý Khách hàng có thể liên hệ đến số hotline: 0843.246.222 để được tư vấn về dịch vụ làm thay đổi đăng ký kinh doanh của Luật Hồng Minh chỉ với phí dịch vụ từ 500.000 đồng tùy thuộc vào nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh.

Tags: , , , ,

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222