Thủ Tục Giải Thể Công Ty TNHH Hai Thành Viên Trở Lên

5/5 - (1 bình chọn)

Khi công ty TNHH hai thành viên trở lên đã kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ công ty mà không có quyết định định gia hạn hoặc công ty của bạn không còn đáp ứng được đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật nên muốn giải thể doanh nghiệp. Khi đó trình tự và thủ tục bạn phải thực hiện để có thể giải thể doanh nghiệp của mình đó là:

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tnhh 2 thành viên trở lên

1. Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp của hội đồng thành viên và thanh lý tài sản.

Quyết định giải thể công ty TNHH hai thành viên bao gồm:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty.

– Lý do giải thể.

– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ, thanh lý hợp đồng không được quá 6 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.

– Phương án sử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

– Hội đồng thành viên trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Sau khi tiến hành thanh lý tài sản phải lập biên bản về việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.

2. Gửi quyết định giải thể công ty đến một số đối tượng có liên quan.

– Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có). Đồng thời quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong ba số liên tiếp.

– Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ trong trường hợp công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán hết. Kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

3. Công ty xin xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu tại tổng cục hải quan.

– Nếu công ty TNHH hai thành viên của bạn đăng ký thuế xuất nhập khẩu, thì bạn phải thực hiện thủ tục xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu tại Tổng Cục Hải Quan.

– Thành phần hồ sơ:

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01 bản).

+ Công văn xin xác nhận không nợ thuế xuất nhập khẩu (01 bản).

4. Doanh nghiệp gửi hồ sơ tới Cơ quan thuế trực tiếp quản lý nhằm đề nghị đóng mã số thuế.

Hồ sơ bao gửi đến Cơ quan thuế bao gồm:

– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

– Biên bản họp của hội đồng thành viên.

– Cam kết không hoàn thuế.

– Thông báo xác nhận không nợ xuất nhập khầu.

– Cam kết chưa phát sinh doanh thu.

– Quyết định giải thể doanh nghiệp.

– Thông báo giải thể doanh nghiệp.

5. Nộp hồ sơ công bố giải thể

Công ty nộp hồ sơ Công bố giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Giấy đề nghị công bố

– Thông báo giải thể doanh nghiệp

– Quyết định giải thể doanh nghiệp

– Biên bản họp Hội đồng thành viên công ty.

6. Công ty nộp hồ sơ trả mẫu dấu tại cơ quan công an

Bước này chỉ áp dụng đối với các công ty TNHH hai thành viên trở lên thành lập trước ngày 1/7/2015.

Hồ sơ hủy mẫu dấu gửi đến cơ quan công an bao gồm:

– Biên bản họp Đại hội đồng thành viên.

– Công văn trả dấu Công An.

– Quyết định giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên.

– Giấy giới thiệu.

7. Nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần nộp hồ sơ giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Sau 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ công bố giải thể thành công. Doanh nghiệp hoàn thành tất cả các nghĩa vụ về thuế, chủ nợ và người lao động thì doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ giải thể doanh nghiệp và Giấy chứng nhận thu hồi con dấu.

– Nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 điều 204 LDN đến phòng ĐKKD gồm:

– Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

– Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp.

– Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có)

– Giấy chứng nhận đã trả con dấu (đối với con dấu do Công an cấp) (nếu có)

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là trình tự, thủ tục giải thể công ty TNHH hai thành viên trở lên. Nếu bạn có câu hỏi thắc mắc liên quan đến vấn đề về giải thể doanh nghiệp đừng ngần ngại hãy liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ chuyên viên tư vấn Luật Hồng Minh luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn 24/24. Ngoài ra chúng tôi có dịch vụ giải thể doanh nghiệp nhanh chóng với chi phí rẻ, hỗ trợ doanh nghiệp từ A -> Z.

Tags: , , ,

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222