Tạm Dừng Hoạt Động Kinh Doanh Theo Quy Định Pháp Luật Năm 2019

Tạm ngừng kinh doanh là việc công ty tạm ngừng hoạt động trong một khoảng thời gian nhất định. Về thủ tục làm tạm ngừng đăng ký kinh doanh không khó, tuy nhiên không phải ai cũng biết về thủ tục này. Bài viết sau đây Luật Hồng Minh sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về thủ tục làm tạm ngừng đăng ký kinh doanh.

Tạm dừng hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật

1. Các điều kiện để tạm ngừng đăng ký kinh doanh

– Tại thời điểm đăng ký tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không bị đóng mã số thuế. Trong trường hợp công ty bạn đã bị đóng mã số thuế thì trước khi đăng ký kinh doanh, bạn phải làm thủ tục khôi phục mã số thuế.

– Doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh trước 15 ngày khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

2. Các bước tiến hành tạm dừng hoạt động kinh doanh

Bước 1. Làm hồ sơ xin tạm dừng hoạt động kinh doanh

– Thông báo về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh.

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Bước 2. Nộp hồ sơ và nhận kết quả tạm ngừng hoạt đông kinh doanh của doanh nghiệp.

– Nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

– Thời gian thực hiện công việc là 03 ngày làm việc.

Một số lưu ý:

+ Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

+ Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp là một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

Tags: , , , , , ,

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222