Quy trình hợp thửa đất mới nhất

Hợp thửa là gộp các quyền sử dụng đối với các thửa đất liền kề của một chủ sử hữu lại thành một quyền sử dụng đất chung cho các thửa đất. Hay, hợp thửa là đăng ký một quyền sử dụng đất mới tương ứng với thửa đất mới được tạo thành từ các thửa đất liền kề cùng chủ ban đầu. Kết quả của thủ tục hợp thửa là môt quyền sử dụng đất mới tương ứng với thửa đất “mới” được hợp thành từ các thửa đất liền kề ban đầu.

I. ĐIỀU KIỆN HỢP THỬA ĐẤT

Quy trình hợp thửa đất mới nhất

1. Các thửa đất phải liền kề nhau

Căn cứ khoản 1 Điều 3 Luật đất đai 2013:

“Thửa đất là phần diện tích đất được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ”.
Theo đó khi hợp hai thửa đất thành một thửa thì thửa đất hình thành sau khi hợp phải được giới hạn bởi ranh giới xác định trên thực địa hoặc được mô tả trên hồ sơ. Mà muốn phần diện tích thửa đất hình thành sau khi hợp thửa được giới hạn bằng ranh giới xác định thì các thửa đất muốn hợp thửa phải liền kề nhau.

2. Các thửa đất phải có cùng mục đích sử dụng

Căn cứ tiết a điểm 2.3 khoản 2 Điều 8 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT:
“Thửa đất được xác định theo phạm vi quản lý, sử dụng của một người sử dụng đất hoặc của một nhóm người cùng sử dụng đất hoặc của một người được nhà nước giao quản lý đất; có cùng mục đích sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai.”

Mục đích sử dụng đất trên toàn diện tích thửa đất phải giống nhau. Như vậy, thửa đất hình thành từ việc hợp thửa cũng phải có mục đích sử dụng đất giống nhau trên toàn diện tích thửa đất.

III. QUY TRÌNH HỢP THỬA ĐẤT

1. Các bước thực hiện hợp thửa đất

Bước 1: Nộp hồ sơ xin công văn đủ điều kiện hợp thửa (tách một phần thửa đất để hợp vào thửa đất khác liền kề):
Hồ sơ gồm:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của thửa đất tách và thửa đất hợp thửa (bản chính + 02 bản sao chứng thực)
  • Đơn xin hợp thửa (theo mẫu);
  • 02 CMND, sổ hộ khẩu của Bên chuyển quyền (bản sao chứng thực);
  • 02 CMND, sổ hộ khẩu của Bên nhận chuyển quyền (bản sao chứng thực);
  • 02 Hồ sơ kỹ thuật thửa đất thể hiện vị trí, kích thước, diện tích phần xin tách để hợp với thửa đất liền kề và phần sau khi đã hợp thửa (bản chính);
  • 02 Hồ sơ hiện trạng nhà bản chính (nếu có).

Kết quả: Công văn đủ điều kiện hợp thửa (đủ điều kiện tách một phần để hợp với thửa đất liền kề).

Bước 2: Liên hệ với phòng/ văn phòng công chứng để ký hợp đồng/ văn bản thỏa thuận theo công văn đủ điều kiện hợp thửa (đủ điều kiện tách một phần để hợp với thửa đất liền kề) nói trên.

Bước 3: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

(Trong thời hạn 10 ngày để từ ngày ký xong hợp đồng/ Văn bản thỏa thuận công chứng).

Hồ sơ gồm:

  • 01 bản gốc Hợp đồng chuyển nhượng (bản lưu tại cơ quan địa chính);
  • 01 bản gốc Hợp đồng chuyển nhượng (bản lưu tại cơ quan thuế);
  • 02 Tờ khai Lệ phí trước bạ, 02 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;

Lệ phí hợp thửa đất:

Về thuế, phí trước bạ sẽ do các bên tự thỏa thuận.

2. Nơi nộp hồ sơ hợp thửa đất

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ trong trường hợp này là văn phòng đăng ký đất đai. Nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ. Trường hợp bạn có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

3. Thời gian hợp thửa đất

a) Người sử dụng đất có nhu cầu xin hợp thửa lập một (01) bộ hồ sơ nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường nếu là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nếu là hộ gia đình, cá nhân;

b) Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (gọi chung là cơ quan Tài nguyên và Môi trường) có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

c) Đối với trường hợp hợp thửa không phải trích đo địa chính

Ngay trong ngày nhận được hồ sơ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích lục bản đồ địa chính; trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp.

d) Đối với trường hợp hợp thửa hoặc mà phải trích đo địa chính thì trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc; kể từ ngày nhận được hồ sơ; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích đo địa chính thửa đất mới tách; làm trích lục bản đồ địa chính; trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan Tài nguyên và Môi trường cùng cấp;

e) Ngay trong ngày nhận được Giấy chứng nhận đã ký hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo; cơ quan Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trao bản chính Giấy chứng nhận đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất;

Lưu ý

✔ Gửi bản lưu Giấy chứng nhận đã ký; bản chính Giấy chứng nhận đã thu hồi hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai đã thu hồi cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc;
✔ Gửi thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.

Thời gian hợp thửa đất không quá ba mươi (30) ngày làm việc; kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT HỒNG MINH

Hotline: 0969 439 507

Email: tuvanhongminh@gmail.com

Trụ sở chính: Số 31 Ngõ 221 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

VPGD: Phòng 611, toà 27A1 Green star, 234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tags: , , , , , , , , ,

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222