Quy định về gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp

Khi hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật thì có cần làm thủ tục gia hạn quyền sử dụng không? Thực hiện như thế nào? Sau đây, Luật Hồng Minh xin gửi tới quý vị bài viết hữu ích liên quan đến vấn đề trên.

1. Quy định về thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

  • Luật đất đai 2013 quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3,4 Điều 210 như sau:

+ Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp là 50 năm.

+ Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành: Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 đối với trường hợp hết hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 theo quy định của Luật đất đai năm 2003; tính từ ngày hết thời hạn giao đất đối với trường hợp hết hạn sau ngày 15 tháng 10 năm 2013.

+ Trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp Giấy chứng nhận: Thời hạn sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận tính từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.”

  • Dự thảo sửa đổi luật đất đai 2022 quy định tại khoản 1 Điều 146 như sau:

“Thời hạn giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 145 của Luật này là 50 năm”.

2. Gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 126, Luật đất đai 2013:

Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản này.

  • Nghị đinh 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai 2014 quy định tại Khoản 2 Điều 74:

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao; công nhận; nhận chuyển quyền sử dụng đất; khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất.

⇒ Như vậy, không cần làm thủ tục gia hạn sử dụng đất nông nghiệp. Trong trường hợp có nhu cầu xác nhận lại trên giấy chứng nhận quyền sử dụng; hộ gia đình, cá nhân thực hiện theo trình tự, thủ tục được pháp luật quy định.

3. Trình tự tủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp

  • Nghị đinh 43/2014/NĐ-CP quy định tại Khoản 3 Điều 74 như sau:

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận thì thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

a) Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ; xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp; chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;

c) Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

  • Khoản 10, Điều 9, Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định

Hồ sơ thực hiện thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu gồm có:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222