Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty

Hiện nay, pháp luật không quy định việc mua bán các công ty. Thực chất việc mua bán công ty trong trường hợp này là chuyển nhượng phần vốn góp. Do đó để thực hiện các thủ tục cho việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thì bên chuyển nhượng phần vốn góp (tức bên bán phần vốn) và bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp (tức bên mua lại phần vốn góp) phải thực hiện lập hợp đồng chuyển nhượng theo quy định của pháp luật với các điều khoản liên quan.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty

Đồng thời với quá trình đó công ty phải thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thông báo thay đổi thành viên góp vốn với phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư trong thời hạn 10 ngày làm việc. Sau khi chuyển nhượng hoàn thành thì Bên nhận chuyển nhượng kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ cũng như các lợi ích có liên quan của bên chuyển nhượng. Sau đây Luật Hồng Minh sẽ hướng dẫn lập hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——-

Hà Nội, ngày   tháng   năm 2018

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

Số: …./HĐCN

Căn cứ Bộ Luật Dân sự nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được Quốc  Hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Hôm nay, ngày     tháng     năm 2018, tại trụ sở Công ty ………………………………………………

Địa chỉ:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: (Bên A)

Họ và tên:                                 …………………………………….           Ngày sinh: ………………………………………

Giới tính:…………                      Dân tộc:   ……………..                   Quốc tịch:………………… …………………….

Nơi đăng ký HKTT:……………………………………………………………………………………… ……………………………….

Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………………………..

CMTND Số:     …………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi cấp: ………………………………………ngày cấp: ……………………………………………………………………..

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: ( Bên B)

Họ và tên:……………………………………                                 Ngày sinh: ……………………………………………

Giới tính:………………………….Dân tộc: ………………………Quốc tịch: ……………………………………………………….

Nơi đăng ký HKTT:      ………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………………………

CMTND Số: ………………………………………………………………………………………………………………………

Nơi cấp: ……………………………………….Ngày cấp:  ………………………………………………………………………..

Sau khi bàn bạc thoả thuận, hai bên nhất trí ký kết Hợp đồng chuyển nhượng vốn với những điều khoản cụ thể sau:

Điều 1: Bên A đồng ý chuyển nhượng phần vốn góp với nội dung sau:

Bên A đồng ý chuyển nhượng một phần số phần vốn góp của mình trong Công ty ………………..cho bên B

Số phần vốn góp của Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B chiếm …..%  tổng vốn điều lệ của công ty tương ứng với ………………đồng.

Điều 2: Thời gian chuyển nhượng.

Việc chuyển nhượng được thực hiện ngay sau khi ký Hợp đồng.

Điều 3: Phương thức thanh toán.

Chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên A.

Yêu cầu Bên B thanh toán Hợp đồng theo đúng nội dung đã thoả thuận.

Chuyển nhượng phần vốn góp cho Bên B đúng thời hạn.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B

Yêu cầu Bên A chuyển nhượng phần vốn góp theo đúng nội dung đã thoả thuận.

Thanh toán Hợp đồng cho Bên A đầy đủ và đúng thời hạn.

Điều 6: Giải quyết tranh chấp.

Nếu có tranh chấp hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng. Nếu thương lượng không thành , tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà Án.

Điều 7: Điều khoản thi hành.

       Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ được coi là kết thúc khi hai bên đã hoàn thành giao nhận tiền chuyển nhượng trong Hợp đồng. Trong trường hợp một Bên muốn sửa đổi các điều khoản trong Hợp đồng thì phải thông báo cho Bên kia biết trước ít nhất là 03 ngày và cùng nhau thoả thuận lại những điểm cần thay đổi với sự đồng ý của 2 bên.

Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản và gửi 01 (một) bản cho Phòng ĐKKD – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG  

 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Giám đốc

 

 

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT HỒNG MINH

Hotline: 0969 439 507

Email: tuvanhongminh@gmail.com

Trụ sở chính: Số 31 Ngõ 221 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

VPGD: Phòng 611, toà 27A1 Green star, 234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Tags: , , , , , , , , ,

Để lại ý kiến của bạn:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222