Thủ tục đề nghị cấp phép giấy phép di dời công trình

Khi di dời công trình đến một địa điểm khác, nhà đầu tư cần phải tiến hành thủ tục đề nghị cấp Giấy phép di dời công trình. Vậy trình tự, thủ tục đề nghị cấp Giấy phép được tiến hành như thế nào? Mời quý vị tham khảo bài viết sau đây của Luật Hồng Minh.

1. Thành phần hồ sơ

(1) Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình theo mẫu tại Phụ lục số 1 Thông tư 15/2016/TT-BXD.

(2) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai nơi công trình sẽ di dời đến và giấy tờ hợp pháp về quyền sở hữu công trình theo quy định của pháp luật.

(3) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ tổng mặt bằng, nơi công trình sẽ được di dời tới tỷ lệ 1/50 – 1/500.

(4) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/100 – 1/200, mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 tại địa Điểm công trình sẽ di dời tới.

(5) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình do tổ chức, cá nhân có đủ Điều kiện năng lực thực hiện.

(6) Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính phương án di dời theo quy định Luật Xây dựng 2014.

Giấy phép di dời công trình

Phương án di dời do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện gồm

a) Phần thuyết minh về hiện trạng công trình và khu vực công trình sẽ được di dời đến; giải pháp di dời, phương án bố trí sử dụng phương tiện, thiết bị, nhân lực; giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình, người, máy móc, thiết bị và công trình lân cận; bảo đảm vệ sinh môi trường; tiến độ di dời; tổ chức, cá nhân thực hiện di dời công trình;

b) Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình.

  • Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định tại (3), (4)  là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

2. Trình tự, thủ tục cấp giấy phép di dời công trình

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị 02 bộ hồ sơ như trên

Bước 2: Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép di dời công trình

Bước 3: Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ

  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết quả cho người nộp.Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép di dời phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa:
  • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, nếu hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng theo văn bản thông báo , thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4: Trả kết quả

  •  Cơ quan có thẩm quyền câp giấy phép di dời sau 30 ngày và 15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ.
  •  Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép di dơi nhưng cần phải xem xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lí do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn..
  • Nếu hồ sơ vẫn không đáp ứng được theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về lý do không cấp giấy phép.

Lời kết

Trên đây là những ý kiến tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về vấn đề mà khách hàng yêu cầu. Nếu quý khách hàng có câu hỏi hay băn khoăn nào khác xin vui lòng liên hệ đến số hotline: 0843.246.222 để được luật sư của chúng tôi tư vấn trực tiếp

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222