Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán (P1)

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho tổ chức kinh doanh chứng khoán

Tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là việc tổ chức được phép tự doanh thực hiện mua, bán chứng khoán và giấy tờ có giá khác ở nước ngoài hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài cho chính mình. Tổ chức kinh doanh chứng khoán là một trong các chủ thể được phép thực hiện hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho tổ chức kinh doanh chứng khoán

Tổ chức kinh doanh chứng khoán bao gồm công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Để được tự doanh, tổ chức kinh doanh chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật quy định và được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Thủ tục cụ thể để được cấp giấy chứng nhận này như sau:

1. Cơ sở pháp lý

 • Luật đầu tư 2014
 • Nghị định số 135/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
 • Thông tư 105/2016/TT-BTC hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm

2. Điều kiện cấp giấy chứng nhận

Để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; tổ chức kinh doanh chứng khoán phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có lãi trong 03 năm liên tục liền trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được thể hiện trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán và không có ý kiến ngoại trừ trọng yếu theo quy định của Bộ Tài chính. Báo cáo tài chính phải được kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán độc lập; được Bộ Tài chính chấp thuận và công bố theo quy định về kiểm toán độc lập; đối với đơn vị có lợi ích công chúng.
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; không có nợ thuế đối với ngân sách nhà nước.
 • Có quy trình nội bộ, cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, nhận dạng; và quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.
 • Tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật chuyên ngành về vốn, các chỉ tiêu an toàn tài chính, giới hạn đầu tư của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm;

3. Hồ sơ cần chuẩn bị

 • Giấy đề nghị cấp giấy chứng nhận;
 • Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên hoặc quyết định của chủ sở hữu thông qua việc đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và phương án đầu tư;
 • Phương án đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, bao gồm nội dung về quốc gia dự kiến đầu tư, mức vốn dự kiến đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tài sản dự kiến đầu tư, hiệu quả đầu tư dự kiến và các thông tin khác;
 • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam; không còn nợ thuế với ngân sách nhà nước tính tới thời điểm nộp hồ sơ;
 • Quy trình nội bộ về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; bao gồm nội dung về cơ chế kiểm soát nội bộ; kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi ro;
 • Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật mô tả chi tiết hệ thống truyền lệnh; hệ thống lưu trữ phục vụ cho hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;
 • Bản sao chứng chỉ quốc tế CFA (Chartered Financial Analyst), hợp đồng lao động, chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính (đối với công ty chứng khoán) hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ (đối với công ty quản lý quỹ) của tối thiểu một (01) nhân viên của tổ chức kinh doanh chứng khoán;
 • Báo cáo về việc tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước; (đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán có sở hữu vốn nhà nước); trong năm liền trước năm nộp hồ sơ.

4. Trình tự thực hiện thủ tục

Hồ sơ được lập thành một (01) bộ; nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận cho tổ chức kinh doanh chứng khoán; đồng thời gửi giấy chứng nhận đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài có hiệu lực, tổ chức kinh doanh chứng khoán công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của mình về giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài .

Trên đây là nội dung tư vấn về thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho tổ chức kinh doanh chứng khoán. Bạn có thể tìm hiểu thêm về nội dung này tại các bài viết khác của Luật Hồng Minh. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ Hotline 0843 246 222. Luật Hồng Minh luôn cam kết dịch vụ tốt nhất đến khách hàng.

Trân trọng!

CÔNG TY TƯ VẤN LUẬT HỒNG MINH

Hotline: 0843 246 222

Email: tuvanhongminh@gmail.com

Trụ sở chính: Số 31 Ngõ 221 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

VPGD: Phòng 611, toà 27A1 Green star, 234 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

 

Tags: , , , , ,

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222