Chế độ dành cho lao động là người khuyết tật

Nhà nước luôn có chính sách ưu tiên; khuyết khích các doanh nghiệp sử dụng người khuyết tật để tạo việc làm cho họ. Vậy chế độ lao động đối với người khuyết tật được quy định như thế nào? Trong bài viết dưới đây, Luật Hồng Minh xin tư vấn đến các quý khách hàng quy định của pháp luật về Chế độ dành cho lao động là người khuyết tật và người sử dụng lao động là người khuyết tật.

1. Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật Lao động (BLLĐ) 2019;
  • Luật người khuyết tật (LNKT) 2010

2. Quy định về lao động là người khuyết tật

  • Về việc làm đối với người khuyết tật ( theo Điều 33, LNKT 2010):

+ Nhà nước tạo điều kiện để người khuyết tật phục hồi chức năng lao động; được tư vấn việc làm miễn phí; có việc làm và làm việc phù hợp với sức khỏe và đặc điểm của người khuyết tật.

+ Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân không được từ chối tuyển dụng người khuyết tật có đủ tiêu chuẩn tuyển dụng vào làm việc hoặc đặt ra tiêu chuẩn tuyển dụng trái quy định của pháp luật nhằm hạn chế cơ hội làm việc của người khuyết tật.

+ Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động là người khuyết tật tùy theo điều kiện cụ thể bố trí sắp xếp công việc, bảo đảm điều kiện và môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật.

+ Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân sử dụng lao động là người khuyết tật phải thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về lao động đối với lao động là người khuyết tật.

+ Tổ chức giới thiệu việc làm có trách nhiệm tư vấn học nghề, tư vấn và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật.

+ Người khuyết tật tự tạo việc làm hoặc hộ gia đình tạo việc làm cho người khuyết tật được vay vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất kinh doanh; được hướng dẫn về sản xuất; chuyển giao công nghệ; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm theo quy định của Chính phủ.

  • BLLĐ 2019 cũng quy định về chính sách của Nhà nước đối với lao động là người khuyết tật

+ Bảo trợ quyền lao động, tự tạo việc làm của người lao động là người khuyết tật

+ Có chính sách khuyến khích, ưu đãi phù hợp đối với người sử dụng lao động trong tạo việc làm và nhận người lao động là người khuyết tật vào làm việc theo quy định.

3. Quy định về người sử dụng lao động là người khuyết tật

  • BLLĐ quy định tại điều 159 về yêu cầu đối với NSD lao động là người khuyết tật

+ Bảo đảm về điều kiện lao động, công cụ lao động, an toàn, vệ sinh lao động

+ Tổ chức khám sức khỏe định kỳ phù hợp với người lao động là người khuyết tật.

+ Tham khảo ý kiến của người lao động là người khuyết tật khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của họ.

  • LNKT quy định chính sách dành cho cơ sở sản xuất, kinh doanh:

Cơ sở sản xuất; kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật được:

+ Hỗ trợ cải tạo điều kiện, môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật; 

+ Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; 

+ Được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo dự án phát triển sản xuất kinh doanh; 

+ Được ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng và mặt nước; miễn, giảm tiền thuê đất, mặt bằng và mặt nước phục vụ sản xuất, kinh doanh theo tỷ lệ lao động là người khuyết tật; mức độ khuyết tật của người lao động và quy mô doanh nghiệp.

  • Các hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật

+ Sử dụng người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên; khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm; trừ trường hợp người lao động là người khuyết tật đồng ý.

+ Sử dụng người lao động là người khuyết tật làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành mà không có sự đồng ý của người khuyết tật sau khi đã được người sử dụng lao động cung cấp đầy đủ thông tin về công việc đó.

Kết luận

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về quy định của pháp luật về chính sách dành cho lao động là người khuyết tật và người sử dụng lao động là người khuyết tật. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com để được chúng tôi tư vấn, hỗ trợ và giải đáp trực tiếp.

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222