Các Quy Định Bắt Buộc Trong Điều Lệ Của Công Ty Cổ Phần

Bạn đang muốn thành lập công ty Cổ phần. Tuy nhiên bạn đang lo lắng khi quy định của pháp luật có một số yêu cầu trong quy định của điều lệ công ty và bạn không biết những yêu cầu đó là gì và phải làm như thế nào? Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, Hồng Minh sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về việc xây dựng điều lệ công ty Cổ phần đúng với các quy định của pháp luật:

Những nội dung bắt buộc phải có trong Điều lệ của công ty Cổ phần được quy định tai Khoản 1 Điều 25 Luật doanh nghiệp 2014.

Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động

Theo đó, trong điều lệ công ty bắt buộc phải có:

1. Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty. Ngoài ra còn phải có tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty (nếu có).

2. Ngành nghề kinh doanh. Việc xác định ngành nghề kinh doanh trong điều lệ công ty là bắt buộc, Ngành nghề kinh doanh này phải thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh do Nhà nước ban hành.

3. Vốn điều lệ, tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần:

– Vốn điều lệ của công ty là tổng số cổ phần đã bán và tổng số cổ phần đã được đăng ký mua khi thành lập công ty.

– Các loại cổ phần của công ty cổ phần bao gồm: Cổ phần phổ thông, cổ phần biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại.

4. Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập.

5. Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty.

6. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

7. Người đại diện theo pháp luật đối với công ty.

8. Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;

9. Căn cứ và phương pháp xác định thù lao; tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;

10. Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần đối với công ty cổ phần;

11. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;

12. Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;

13. Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Trên đây là một số hướng dẫn của Luật Hồng Minh trong việc xây dựng điều lệ của Công ty cổ phần phù hợp với quy định của pháp luật. Hồng Minh kính chúc các bạn thành công.

Tags: , ,

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222