Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

Rate this post

Trong trường hợp có tranh chấp lao động về lợi ích xảy ra; các bên sẽ tiến hành thủ tục liên quan nhằm giải quyết các tranh chấp này. Việc giải quyết tranh chấp này phải được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong bài viết dưới đây, Luật Hồng Minh xin tư vấn đến các quý khách hàng trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích.

1. Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Lao động năm 2019;
 • Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. 

tranh-chap-lao-dong-tap-the-ve-loi-ich

2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

 • Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích bao gồm:

+ Hòa giải viên lao động;

+ Hội đồng trọng tài lao động.

 • Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết; hoặc tiến hành thủ tục đình công.

3. Trình tự, thủ tục giải quyết 

 • Trình tự; thủ tục hòa giải tranh chấp lao động tập thể về lợi ích được thực hiện theo quy định tại các khoản 2; khoản 3; khoản 4 và khoản 5 Điều 188 của Bộ luật Lao động.
 • Trường hợp hòa giải thành; biên bản hòa giải thành phải bao gồm đầy đủ nội dung các bên đã đạt được thỏa thuận; có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động. Biên bản hòa giải thành có giá trị pháp lý như thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp.
 • Trường hợp hòa giải không thành; hoặc hết thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 188 của Bộ luật Lao động mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải; hoặc một trong các bên không thực hiện thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành; thì các bên tranh chấp có quyền lựa chọn một trong các phương thức sau để giải quyết tranh chấp:

+ Yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết theo quy định tại Điều 197 của Bộ luật Lao động;

+ Tổ chức đại diện người lao động có quyền tiến hành thủ tục quy định tại các điều 200; Điều 201 và Điều 202 của Bộ luật Lao động để đình công.

4. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động

 • Trên cơ sở đồng thuận; các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp trong trường hợp hòa giải không thành; hoặc hết thời hạn hòa giải quy định tại khoản 2 Điều 188 của Bộ luật Lao động mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải; hoặc một trong các bên không thực hiện thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc; kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp theo quy định tại khoản 1 Điều 197 Bộ luật Lao động; Ban trọng tài lao động phải được thành lập để giải quyết tranh chấp.
 • Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thành lập; căn cứ vào quy định của pháp luật về lao động; thỏa ước lao động tập th;, nội quy lao động đã được đăng ký và các quy chế, thỏa thuận hợp pháp khác; Ban trọng tài lao động phải ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp; và gửi cho các bên tranh chấp.

Lưu ý:

 • Khi các bên lựa chọn giải quyết tranh chấp thông qua Hội đồng trọng tài lao động theo quy định; thì tổ chức đại diện người lao động không được tiến hành đình công trong thời gian Hội đồng trọng tài lao động đang tiến hành giải quyết tranh chấp. Khi hết thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 197 Bộ luật Lao động mà Ban trọng tài lao động không được thành lập; hoặc hết thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 197 Bộ luật Lao động mà Ban trọng tài không ra quyết định giải quyết tranh chấp; hoặc người sử dụng lao động là bên tranh chấp không thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp của Ban trọng tài lao động; thì tổ chức đại diện người lao động là bên tranh chấp có quyền tiến hành thủ tục quy định tại các điều 200; Điều 201 và Điều 202 của Bộ luật Lao động để đình công.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn; hướng dẫn; giải đáp liên quan đến vấn đề này; quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn, hỗ trợ và giải đáp trực tiếp.  

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222