Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Hiện nay, pháp luật quy định khá chặt chẽ và phức tạp về thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực khiến cho nhiều cá nhân, tổ chức gặp khó khăn khi tiến hành thủ tục trên. Để giúp quý vị thuận lợi hơn khi tiến hành thủ tuc trên, Luật Hồng Minh xin gửi tới quý vị bài viết sau đây:

1. Các trường hợp sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực

 • Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khi có sự thay đổi một trong các nội dung quy định trong giấy phép hoạt động điện lực
 • Trường hợp cần bảo vệ lợi ích kinh tế – xã hội và lợi ích công cộng, cơ quan cấp giấy phép có quyền sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực về truyền tải điện, phân phối điện. Việc sửa đổi hoặc bổ sung đó phải phù hợp với khả năng của đơn vị được cấp giấy phép.
 • Trường hợp có sai sót về các nội dung ghi trong Giấy phép đã cấp, cơ quan cấp giấy phép có trách nhiệm sửa đổi Giấy phép đã cấp.”

Bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

2. Các loại Giấy phép hoạt động điện lực

Giấy phép hoạt động điện lực bao gồm:

+ Giấy phép trong lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực có thời hạn là 05 năm

+ Giấy phép trong lĩnh vực phát điện có thời hạn là 20 năm hoặc 10 năm

+ Giấy phép trong lĩnh vực truyền tải điện có thời hạn là 20 năm

+ Giấy phép trong lĩnh vực phân phối điện có thời hạn là 10 năm

+ Giấy phép trong lĩnh vực bán buôn điện, bán lẻ điện có thời hạn là 10 năm

-> Xem thêm: Thủ tục cấp giấp phép tư vấn điện lực

3. Hồ sơ tiến hành sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực

* Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ trụ sở của đơn vị được cấp phép, thành phần hồ sơ bao gồm: 

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 21/2020/TT-BTC
 •  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép.

* Trường hợp tổ chức đề nghị cấp giấy phép nhận chuyển giao tài sản từ đơn vị đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực, thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực theo Mẫu 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 21/2020/TT-BTC
 •  Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận thành lập (đối với các tổ chức không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của tổ chức đề nghị cấp giấy phép
 • Tài liệu chứng minh việc chuyển giao tài sản; tài liệu chứng minh việc chuyển giao nhân sự hoặc tài liệu về đội ngũ trực tiếp quản lý kỹ thuật, quản ly vận hành, chuyên gia tư vấn theo các quy định trong trường hợp có sự thay đổi nhân sự.

4. Trình tự, thủ tục tiến hành sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên

Bước 2: Tổ chức, cá nhân tiến hành nộp hồ sơ

Thẩm quyền cấp Giấy  phép hoạt động điện lực:

 • Bộ Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động truyền tải điện và hoạt động phát điện đối với nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trong danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;
 • Cục Điều tiết điện lực cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động phân phối điện, bán buôn điện, bán lẻ điện, tư vấn chuyên ngành điện lực và hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất từ 03 MW trở lên không thuộc trường hợp do Bộ Công Thương cấp phép
 •  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá nhân có hoạt động điện lực với quy mô nhỏ trong phạm vi địa phương theo hướng dẫn của Bộ Công Thương.
 • Cách thức nộp: có thể nộp hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp tới cơ quan cấp phép

Bước 3: Trả kết quả

  • Đối với trường hợp nộp trực tuyến: trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến, cơ quan cấp phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép hoạt động điện lực

Đối với trường hợp nộp trực tiếp

 • Trong trường hợp 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và cấp phép hoạt động điện lực
 • Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhân được hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ và trong văn bản thông báo, phải nêu rõ lý do và yêu cầu bổ sung, sửa đổi. 🡪 Trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung, tổ chức, cá nhân đề nghị tiến hành sửa lại hồ sơ theo thông báo nhận được. Hết thời hạn trên, tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền trả lại hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Lời kết

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Luật Hồng Minh chúng tôi về Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0843.246.222 hoặc tuvanhongminh@gmail.com

Để lại ý kiến của bạn:

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin tức khác

Design by Công ty Công nghệ và Truyền thông Ngọc Thắng
0843.246.222